Ohlášky – 3. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 26. ledna do 2. února 2020

neděle 26. 1.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 27. 1.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 28. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 29. 1.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 30. 1.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 31. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 1. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 2. 2.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – V pondělí, středu a ve čtvrtek od 11 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně. Adorace je, jen tehdy, když je v daný den mše svatá v 11:30.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství: Pondělí – 1. třída začátek v 16:30, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:30 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

Katecheze pro dospěléstarší skupina v úterý v 17:00, nová skupina ve středu v 17:30.  V tomto týdnu je společná katecheze pro obě skupiny v úterý 28. ledna 2020 v 19:00 hod.

Příprava mládeže na biřmování – ve čtvrtek v 18:00 na faře.

Společenství manželů – každý 1. a 3. pátek v měsíci v 19 hod. na faře.

Modlitební setkání – každý čtvrtek v 19:00 hod na faře.

Aktuality

Neděle 26. ledna 2020 – 3. Neděle v mezidobí. Ministrantské setkání bude v 15:00 hod. na faře.

Úterý 28. ledna 2020 – památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

Pátek 31. ledna 2020 – památka sv. Jana Boska, kněze.

Neděle 2. února 2020 – Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice).

Přednáška o eucharistii. Srdečně zveme na mši svatou a následnou přednášku o. Radka Tichého o slavení mše svaté. Mše svatá bude v úterý 28. ledna 2020 v 18:30 u sv. Bartoloměje. Po mši zveme na přednášku do Farního komunitního centra. Uvedeme do praxe pravidla římského misálu o liturgických postojích.

Kurz pro lektory1. února, 15. února, 29. února a 14. března 2020 (vždy v sobotu) se bude konat kurz pro lektory, tj. pro ty, kteří čtou na bohoslužbách. Kurz začíná vždy v 14:00 hod. ve Farním komunitním centru na faře (Brandlova 25). Zveme stávající lektory a také nové zájemce o čtení na mši. Kurz povede Veronika Ečnerová.

Farní pastorační rada. Zasedání Farní pastorační rady bude v pondělí 3. ledna 2020 v 19:00 na faře.

Příprava na první svaté přijímání dětí začne ve středu 5. 2. 2020 od 17:30 na faře. Zváni jsou děti s rodiči.

Farní pobyt na horách. V termínu jarních prázdnin 8. 3. – 14. 3. 2020 naše farnost organizuje „sportovně – duchovní“ pobyt rodin naší farnosti v Klášterním penzionu Kongregace Dcer Božské Lásky http://klasternipenzion.cz/v Lužických horách. Cena ubytování je od 270 Kč/ noc pro dospělé a 200 Kč/noc pro děti (možná je také verze s plnou penzí za 450 Kč/den). K dispozici je společenská místnost, kaple, koutek pro děti a zahrada. Zájemci nechť se hlásí do 3. 1. 2020 na e-mail: pavelova.alena@gmail.com, nebo na tel.: 731476879.

Příprava snoubenců na svátost manželství, kteří se budou brát v r. 2020, bude o víkendu 25. a 26. dubna 2020. Kontakt: P. Ján Halama, farář, tel.: 604294247, e-mail: farnost-kolin@volny.cz

Letní farní tábor pro děti – bude v termínu 13. – 18. července 2020 v Zásmukách. Přihlášky budou k dispozici od 2. února 2020. Přihlašovat se mohou děti od 7 do 15 let.

Oznam Farní charity Kolín. Ke dni 1. 3. 2020 bude volná pozice ředitele Farní Charity Kolín. Zájemci o pozici se mohou hlásit u p. Pavla Šimka z Arcidiecézní charity v Praze, e-mail: simek.pavel@praha.charita.cz Více na nástěnce. Děkujeme paní Lucii Růžkové-Rybárové za charitní dílo, které v Kolíně spolu se spolupracovníky vybudovala a přejeme ji Boží požehnání a dobré zdraví.