Ohlášky – 3. neděle velikonoční

Program farnosti

3. neděle velikonoční

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 5. května do 12. května 2019

neděle 5. 5.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 6. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 7. 5.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 8. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 9. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 10. 5.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 11. 5.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 12. 5.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď –  pondělí, středa a čtvrtek 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa, čtvrtek – 1 hodinu před polední mší svatou od 10:30. Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Májová pobožnost – v květnu po každé mši svaté, v útercích slavnostně před večerní mši svatou u sv. Bartoloměje v 18:30.

Vyučování náboženství. Náboženství pro žáky prvního stupně: pondělí – 1. třída začátek v 16:15, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:15 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

Příprava na 1. svaté přijímání pro děti a jejich rodiče: středa 17:30 na faře.

Katecheze pro dospělé: v úterý v 17:30. Místo: komunitní centrum na faře. Nejbližší katecheze bude 14.5.

Chrámový pěvecký sbor: nácvik vždy v úterý v 19:00 v komunitním centru na faře.

Modlitební společenství:  ve čtvrtek v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

Společenství manželů: vždy v 1. a 3. pátek v měsíci, začátek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 5. května 2019 – 3. neděle velikonoční

Středa 8. května 2019 – památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Neděle 12. května 2019 – 4. neděle velikonoční

Sbírka na pojištění kostelů – poděkování. Děkujeme za vaše dary do účelové sbírky farnosti na pojištění kostelů minulou neděli. Vybralo se spolu 26.463,- Kč.

Výstava. V komunitním centru u fary je nainstalovaná nová výstava z díla Jindry Hubkové. Můžete ji navštívit vždy v neděli po ranní mši sv. nebo při jiných akcích v komunitním centru.

První svaté přijímání bude v naší farnosti v neděli 16. června 2019 při mši svaté u sv. Bartoloměje v 10:00 hod.