Ohlášky – 30. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 25. října do 1. listopadu 2020

neděle 25. 10.9:00 mše vysílaná živě__
pondělí 26. 10.7:10 mše vysílaná živě__
úterý 27. 10.__18:30 mše vysílaná živě
středa 28. 10.7:10 mše vysílaná živě__
čtvrtek 29. 10.7:10 mše vysílaná živě__
pátek 30. 10.7:10 mše vysílaná živě__
sobota 31. 10.7:10 mše vysílaná živě__
neděle 1. 11.9:00 mše vysílaná živě__

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou (vyjma neděle rána), v pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 do 11:20 – platí jen v případě, že je polední mše v 11:30.

Eucharistická adorace – V pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně v případě, že je v daný den mše svatá v 11:30.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Katecheze pro dospělé – úterý v 17:00 hod.

Modlitební setkání – čtvrtek v 19:00 hod.

Aktuality

Neděle 25. října  30. neděle v mezidobí.

Středa 28. října – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.

Neděle 1. listopadu Slavnost Všech Svatých.

Jaké jsou možnosti duchovní služby od 22. října 2020?

Nové omezení shromažďování osob (max. 2 osoby) znamenají de facto nemožnost vykonávat veřejné bohoslužby.

Jak bude vypadat duchovní služba?

V týdnu budou kněží vykonávat individuální duchovní službu v čase, kdy jsou obvykle bohoslužby. Je možné přistoupit k svaté zpovědi anebo k svatému přijímání.

V neděli bude duchovní služba vypadat následovně:

Od 8:30 možnost přijetí svatého přijímání u sv. Bartoloměje

9:00 Mše svatá vysílaná živě

Od 17:30 možnost přijetí svaté zpovědi a svatého přijímání v kostele Nejsv. Trojice

Ve vesnických kostelích budou kněží v neděli vykonávat individuální duchovní službu v obvyklém čase bohoslužeb.

V týdnu od pondělí 26. října bude mše svatá vysílaná živě na stránkách farnosti v 7:10, výjimkou bude úterý, kdy bude mše svatá vysílaná živě v 18:30.

Srdečně zveme k modlitbě růžence za ukončení pandemie vždy v 20:00 večer.

Duchovní službu vykonává kněz vždy jednu hodinu (půl hodiny před a půl hodiny po čase obvyklém mše svaté). Příklad: Když je obvyklý čas mše 8:00, kněz bude v kostole od 7:30 do 8:30)

Náboženství se bude vyučovat distančně.

Sledujte, prosím, aktuální informace na webových stránkách farnosti nebo na nástěnkách. Situace se může měnit.

Prosíme, aby v každém kostele a při každé společné aktivitě někdo z odpovědných věřících (kostelníci) dbal na dezinfekci klik na dveřích a jiných ploch před a po bohoslužbě, a aby upozornil přicházející na povinnou dezinfekci rukou.