Ohlášky – 33. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 17. listopadu do 24. listopadu 2019

neděle 17. 11.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 18. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 19. 11.9:30 Sv. Vít – Zálabí_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 20. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 21. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 22. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 23. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 24. 11.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – v pondělí, středu a čtvrtek od 10.30 do 11.15  v kostele Nejsvětější Trojice, ostatní dny půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – V pondělí, ve středu a čtvrtek v 10:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství: Pondělí – 1. třída začátek v 16:30, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:30 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

Katecheze pro dospěléstarší skupina v úterý v 17:00, nová skupina ve středu v 17:30.

Společenství manželů – každý 1. a 3. pátek v měsíci v 19 hod. na faře.

Modlitební setkání – každý čtvrtek v 19:00 hod na faře.

Aktuality

Neděle 10. listopadu – 32. neděle v mezidobí.

Úterý 19. listopadu 2019 – se koná vikariátní setkání kněží kolínského vikariátu. Mše svatá bude v 9:30 v kostele sv. Víta na Zálabí. Nebude proto ranní mše sv. u Nejsv. Trojice. .

Čtvrtek 21. listopadu 2019 – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

Pátek 22. listopadu 2019 – památka sv. Cecílie, panny a mučednice.

Neděle 24. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále. Vykonáme účelovou sbírku farnosti na pojištění kostelů.

Katecheze pro dospělé. Zájemce, kteří chtějí přijmout křest, nebo svátost biřmování a ti, kteří chtějí poznat lépe křesťanskou víru, ať se přihlásí u p. faráře na tel.: 604294247 anebo na e-mail farnosti: farnost-kolin@volny.cz. Katecheze pro starší katechumeny je vždy v úterý v 17:00. Katecheze pro novou skupinu katechumenů je vždy ve středu v 17:30. Místo: Farní komunitní centrum (fara).

Příprava na biřmování pro mládež je každý pátek v 19:00 hod na faře. Biřmování bude v naší farnosti na podzim r. 2020. Svátost biřmování může přijmout pokřtěný katolík, který v roce přijetí svátosti dovrší minimálně 14 let života.