Ohlášky – 33. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 16. listopadu do 22. listopadu 2020

pondělí 16. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 17. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 18. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 19. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 20. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 21. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 22. 11.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí11:00 Nejsv. Trojice
_9:00 Sv. Bartoloměj15:00 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 21. listopadu 2020    17:00  Starý Kolín. Sobotní odpolední a večerní mše jsou s nedělní platností.

Neděle 22. listopadu 2020   8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána), v pondělí, středu a čtvrtek také od 10:30 do 11:20.

Eucharistická adorace – V pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Aktuality

Neděle 15. listopadu 33. neděle v mezidobí.

Úterý 17. listopadu – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Sobota 21. listopadu – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Neděle 22. listopadu Slavnost Ježíše Krista Krále. Vykonáme účelovou sbírku farnosti na projekt opravy kostela Nejsvětější Trojice.

Od pátku 13. listopadu vstoupil do platnosti systém opatření Ministerstva zdravotnictví pod názvem PES, jakýsi semafor omezení podle regiónů. Podle něho se na bohoslužbách může aktuálně účastnit max. 15 osob. Znamená to, že od pondělku začnou bohoslužby v pravidelném režimu, jak ho známe. V neděli bude více bohoslužeb. Prosíme, abyste se na nedělní bohoslužby zapisovali. Systém zapisování se ještě upřesní. Prosíme, sledujte stránky farnosti.

Odpustky za duše zemřelých

Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla nyní prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19.  Celkově lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova letos získat kterýchkoli osm dní od 1. 11. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínkami jsou:

v daný den

  • návštěva hřbitova, modlitba za zesnulé,
  • modlitba na úmysl Svatého Otce,
  • vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté přijímání;

a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

Kardinál Piacenza a Mons. Nykiel připomínají platná nařízení v Nótě týkající se svátosti smíření v době pandemie z 19. března tohoto roku.