Ohlášky – 4. neděle postní

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 14. března do 21. března 2021

pondělí 15. 3.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 16. 3.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 17. 3.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 18. 3.8:00 Nejsv. Trojice12:30 Sv. Bartoloměj_
pátek 19. 3.8:00 Sv. Bartoloměj11:30 Sv. Bartoloměj18:00 Sv. Bartoloměj
sobota 20. 3.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 21. 3.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Bartoloměj18:00 Sv. Bartoloměj

Sobota 20. března –  15:00  Starý Kolín. Sobotní odpolední a večerní mše jsou s nedělní platností.

Neděle 21. března – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – V pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže). Vyučování náboženství začne, v případě obnovení výuky na školách, od 22. března.

Katecheze pro dospělé – v úterý od 17:00 hod. V úterý 16. března nebude.

Modlitební společenství – ve čtvrtek v 19:00 hod.Ve čtvrtek 18. března nebude.

Křížové cesty jsou vždy v pátek v 17:15 v kostele Nejsv. Trojice vždy a v neděli v 17:30 u sv. Bartoloměje.

Aktuality

Neděle 14. března  4. neděle postní. Koná se sbírka na charitativní činnost v arcidiecézi. Koná se druhé skrutinium katechumenů.

Čtvrtek 18. března – bude v kostele sv. Bartoloměje ve 12:30 pohřební mše za + Janu Hulíkovou. Nebude proto mše sv. v 11:30.

Pátek 19. března – slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie – doporučený svátek. Mše svaté budou u Sv. Bartoloměje v 8:00, 11:30 a v 18:00. Přihlašovat se nemusíte. Večerní pobožnost křížové cesty bude u sv. Bartoloměje.

Neděle 21. března  5. neděle postní. Koná se třetí skrutinium katechumenů.

Zveme děti k edukační a tvořivé interaktivní pouti svatým týdnem Pána Ježíše https://vystavy-farnost-brod.itch.io/svaty-tyden-v-jeruzaleme

Interaktivní hry pro děti s biblickým příběhem naleznete na stránce www.schoolfun.cz/nejvetsi-pribehy-vsech-dob/ nebo můžete použít mobilní aplikaci GEOFUN (funguje jak pro Android tak pro iOS).

Svatý růženec za ukončení pandemie se můžeme modlit společně každý den ve 20:00 ve virtuální místnosti farnosti: meet.vsfree.cz/farnostkolin. Dostanete se tam také přes farní stránku www.farnostkolin.cz/spolecenstvi a kliknete na odkaz konferenční místnost. Modlitbu může začít ten, kdo tam bude dřív. Pro meet.vsfree je ideální prohlížeč Google Chrome anebo Firefox. Mobilní aplikace funguje tak u Androidu jak u iOS.

Postní předsevzetí. Smyslem postění je přiblížit se k Bohu, když přidáme v postní době intenzivní modlitbu a také almužnu. Závazný půst je na Popeleční středu a Velký pátek. Můžeme však přidat i dobrovolný půst a postit se ve velkopostní době jednou v týdnu. Ušetřené prostředky můžeme věnovat potřebným dle naší vlastní představy anebo v společném projektu. Chceme podpořit naší Farní charitu v službě potřebným prostřednictvím sbírky trvanlivých potravin a hygienických prostředků a to přímo v naších kostelích (Nejsv. Trojice, Sv. Bartoloměj), kde zřídíme místa pro potravinovou pomoc. Kdo by chtěl pomoci finančně, může si vzít papírovou kasičku a do ní odkládat ušetřené prostředky a na konci postní doby je přinést zde do kostela. Sbírku potravin a hygieny i finanční prostředky odevzdáme naší Farní charitě pro službu potřebným v Kolíně a okolí. K postu a almužně přidejme intenzivní modlitbu. Intenzívnější modlitbu můžeme posilnit tak, že jednou v týdnu, kromě neděle, půjdeme na mši svatou anebo na křížovou cestu. Při potravinové sbírce prosíme o pomoc dobrovolníky.

V aktuálním vládním nařízení se „shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu”. Bohoslužby jsou v pravidelném režimu.Prosíme, abyste se na nedělní i sváteční bohoslužby zapisovali na webové stránce farnosti www.farnostkolin.cz Sledujte, prosíme, aktuální ohlášky, situace se může změnit. Z důvodů omezení jsou nedělní a sváteční bohoslužby až do odvolání v kostele sv. Bartoloměje.

Farní tábor 2021 – Pokud situace dovolí, proběhne v termínu od 15. do 21. srpna 2021 v Zásmukách farní tábor pro děti ve věku od 7 do 15 let. Své děti můžete přihlašovat přes formulář na webových stránkách farnosti. Fyzické přihlášky se letos vybírat nebudou.

Minulý ročník se nám vydařil i díky silné duchovní podpoře farníků, kterou jsme mohli velmi dobře vnímat. Prosíme vás tedy i nyní, abyste na přípravu a průběh tábora mysleli ve svých modlitbách. Přihlašování zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6S_Q3ddm8eKnFDMhEWpjyLprcPHRkhy7JTARujXeAlyPIwA/viewform

Nová výstava v komunitním centru. Ve farním komunitním centru na faře je nainstalovaná nová výstava dobových fotografií s kaplí Panny Marie Sedmibolestné, která kdysi stála na pražském předměstí v Kolíně. Výběr fotografií vykonal Jaroslav Pejša.