Ohlášky – 4. neděle postní

Program farnosti

  1. neděle postní

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 11. března do 18. března 2018

neděle 11. 3. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 12. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 13. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 14. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 15. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 16. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 17. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 18. 3. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích podle pravidelného programu.

Pravidelný program

V pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hodiny přede mší sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Pobožnost křížové cesty v postní době se modlíme pravidelně v kostele Nejsv. Trojice v pátek v 17:15 hod. a v neděli v 17:30 hod.

Vyučování náboženství je v obvyklých časech: pondělí – 1. třída; středa – 2. a 3. třída, čtvrtek – 4. a 5. třída. Začátek vždy v 16:30 hod. Příprava na 1. svaté přijímání dětí na faře ve středu v 17:20 hod.

Náboženství pro starší žáky – 6. třída a starší žáci – bude v pátek v 19:00 hod, počítá se i s účastí žáků na páteční mši v 18.00 hod. Nácvik zpěvu v 17:00 hod.

Katecheze pro dospělé. Místo svátostní katecheze bude v postní době série přednášek na téma Základy křesťanského životasedm darů Ducha Svatého. Přednášky vede pater Ján Halama, SVD. Začátek v úterý v 17:30 hod v komunitním centru na faře. Po přednášce bude mše svatá v 18:30 v kostele sv. Bartoloměje. Přednášky jsou v úterky 13. února, 20. února a 6. března 2018 a také 13. března 2018. Přednášky jsou otevřené pro všechny, kdo mají zájem. Srdečně zveme.

Aktuality

Dnes v neděli 11. března 2018 se koná sbírka na charitativní činnost v arcidiecézi.

Úterý 13. března 2018 – výroční den zvolení papeže Františka.

Neděle 18. března 2018 – 5. neděle postní.

Nová výstava fotografií. V komunitním centru je nainstalovaná nová výstava černobílých fotografií Hany Morové pod názvem – Život v kostele. Srdečně zveme na prohlídku.

Noc kostelů. Do 13. března 2018 je potřebné nahlásit program v jednotlivých kostelích do akce Noc kostelů. V tomto roce se akce Noc kostelů koná 25. května 2018.

Postní duchovní obnova pro mládež z vikariátů kolínského, staroboleslavského, mladoboleslavského a kutnohorsko-poděbradského bude v sobotu 17. března 2018 v Kolíně. Hlavním přednášejícím bude liberecký arciděkan P. Radek Jurnečka. Začátek v 9:45 v komunitním centru na faře.

Představení Mysterium světla. Divadlo Víti Marčíka představí 22. března 2018 v 18:00 hod. (čtvrtek) v kostele sv. Bartoloměje hru pod názvem Mysterium světla – jedná se o pašijový příběh umučení Krista podle evangelia sv. Jana a příběh jeho zmrtvýchvstání. Více na www.vitamarcik.cz

Úklid v kostele sv. Bartoloměje bude v sobotu 24. března 2018 v 9:00 hod.

Úklid v kostele Nejsv. Trojice. Většina bohoslužeb v Kolíně se koná v kostele Nejsv. Trojice. Proto v něm potřebujeme zabezpečit pravidelný úklid. Prosíme dobrovolníky, aby se zapsali do některé z úklidových skupin. Seznam je v sakristii.

Adopce na dálkupotvrzení o daru. Máme už připravené potvrzení o přijetí daru pro ty dárce, kteří ho požadovali. Vyzvednout si je mohou v sakristii u sv. Bartoloměje anebo na faře.

V sobotu 7. dubna 2018 od 9.00 do 13.00 hod. nabízí Pastorační středisko možnost absolvovat školení lektorů, které povedou P. Michal Němeček a MgA. Jan Horák. Součástí programu kurzu je výuka správného přednesu textů a objasnění liturgických předpisů pro přednášení Božího slova při liturgii a ve společenství. K účasti na školení jsou zváni všichni, kdo se svou lektorskou službou podílí na slavení mše svaté, i všichni, kdo ve společenstvích, ale i soukromě pracují s Božím slovem. Předchozí přihlašování není nutné. Mgr. Ing. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska AP

Biřmování – ZMĚNA. Sekretariát otce kardinála Dominika Duky oznámil, že biřmování v naší farnosti bude v neděli 30. září 2018 v 10:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Dříve uvedený termín 16. září proto neplatí. Pro přijetí svátosti biřmování se požaduje minimální věk 14 let v roce přijetí svátosti.