Ohlášky – 4. neděle v mezidobí – Uvedení Páně do chrámu

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 2. února do 9. února 2020

neděle 2. 2.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 3. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 4. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 5. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 6. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 7. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 8. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 9. 2.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – V pondělí, středu a ve čtvrtek od 11 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně. Adorace je, jen tehdy, když je v daný den mše svatá v 11:30.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství: Pondělí – 1. třída začátek v 16:30, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:30 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

Katecheze pro dospěléstarší skupina v úterý v 17:00, nová skupina ve středu v 17:30.

Příprava mládeže na biřmování – ve čtvrtek v 18:00 na faře.

Společenství manželů – každý 1. a 3. pátek v měsíci v 19 hod. na faře.

Modlitební setkání – každý čtvrtek v 19:00 hod na faře.

Aktuality

Neděle 2. února 2020 – Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice).

Pondělí 3. ledna 2020 – památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka (uděluje se svatoblažejské požehnání).

Středa 5. února 2020 – památka sv. Agáty, panny a mučednice.

Čtvrtek 6. února 2020 – památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.

Neděle 9. února 2020 – 5. neděle v mezidobí.

O. Jaroslaw Batóg SVD. Vítáme v naší farnosti nového farního vikáře otce Jaroslawa Batóga SVD, který předtím působil ve farnosti Praha-Uhříněves.

Nové číslo farního časopisu. V kostelích je k dispozici únorové číslo farního periodika Bartoloměj.

Nová výstava fotografií. Od 2. února 2020 je ve Farním komunitním centru otevřena nova výstava fotografií pod názvem Lidé a víra. Autorem fotografií je kolínský fotograf František Stráník. Fotky zachycují účastníky bohoslužeb v katolickém, pravoslavném a židovském společenství a také lidi v běžných lidských vztazích. Srdečně zveme.

Farní pastorační rada. Zasedání Farní pastorační rady bude v pondělí 3. ledna 2020 v 19:00 na faře.

Příprava na první svaté přijímání dětí začne ve středu 5. 2. 2020 od 17:30 na faře. Zváni jsou děti s rodiči.

Kurz pro lektory1. února, 15. února, 29. února a 14. března 2020 (vždy v sobotu) se bude konat kurz pro lektory, tj. pro ty, kteří čtou na bohoslužbách. Kurz začíná vždy v 14:00 hod. ve Farním komunitním centru na faře (Brandlova 25). Zveme stávající lektory a také nové zájemce o čtení na mši. Kurz povede Veronika Ečnerová.

Farní pobyt na horách. V termínu jarních prázdnin 8. 3. – 14. 3. 2020 naše farnost organizuje „sportovně – duchovní“ pobyt rodin naší farnosti v Klášterním penzionu Kongregace Dcer Božské Lásky http://klasternipenzion.cz/v Lužických horách. Cena ubytování je od 270 Kč/ noc pro dospělé a 200 Kč/noc pro děti (možná je také verze s plnou penzí za 450 Kč/den). K dispozici je společenská místnost, kaple, koutek pro děti a zahrada. Koordinátorem akce je Alena Pavelová, e-mail: pavelova.alena@gmail.com, tel.: 731476879.

Příprava snoubenců na svátost manželství, kteří se budou brát v r. 2020, bude o víkendu 25. a 26. dubna 2020. Kontakt: P. Ján Halama, farář, tel.: 604294247, e-mail: farnost-kolin@volny.cz

Letní farní tábor pro děti. Přihlášky na farní tábor pro děti od 7 do 15 let, který bude v termínu 13. -18. července 2020 v Zásmukách, jsou od 2. února k dispozici v kostelích. Vyplněné přihlášky se mohou odevzdat na faře či  předat knězi do 29. března 2020 nebo do zaplnění všech míst.

Oznam Farní charity Kolín. Ke dni 1. 3. 2020 bude volná pozice ředitele Farní Charity Kolín. Zájemci o pozici se mohou hlásit u p. Pavla Šimka z Arcidiecézní charity v Praze, e-mail: simek.pavel@praha.charita.cz Více na nástěnce. Děkujeme paní Lucii Růžkové-Rybárové za charitní dílo, které v Kolíně spolu se spolupracovníky vybudovala a přejeme ji Boží požehnání a dobré zdraví.