Ohlášky – 4. neděle velikonoční

pondělí 26. 4.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 27. 4.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 28. 4.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 29. 4.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 30. 4.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 1. 5.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 2. 5.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Bartoloměj18:00 Sv. Bartoloměj

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 25. dubna do 2. května 2021

Sobota 1. května – 17:00 Starý Kolín, 18:30  Bohouňovice (Červené Pečky) – spojené s májovou pobožností.

Neděle 2. května – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – V pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže). V pátek spolčo mládeže ještě není.

Katecheze pro dospělé – v úterý od 17:00 hod.

Modlitební společenství – ve čtvrtek v 19:00 hod.

Aktuality

Neděle 25. dubna4. neděle velikonoční.

Čtvrtek 29. dubna – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

Neděle 2. května5. neděle velikonoční.

Od soboty 1. května se budeme modlit májové pobožnosti, vždy po mši svaté. Slavnostně pak zpívané májové pobožnosti budou v úterý večer v 18:30 a v neděli v 9:00 u sv. Bartoloměje. Příležitostně budou májové pobožnosti spojené se mši svatou u kapliček v Bohouňovicích a Bořeticích  1.-4. sobotu v květnu vždy v 18:30.

V neděli 18. dubna jsme vykonali účelovou sbírku farnosti na opravu kostela Nejsv. Trojice. Spolu jste přispěli 26 958 Kč. Děkujeme Vám také za individuální dary, které posíláte na účet farnosti.

V tomto týdnu jsme odevzdali postní kasičky řediteli Farní charity Kolín panu Petru Zavřelovi. Celkem jsme v postní době přispěli pro potřebné 21 939 Kč. Vřelé díky všem dárcům.

Sčítaní obyvatel. V naší zemi a v celé Evropské unii probíhá sčítaní obyvatel. Nezapomeňme označit svoje věrovyznání. Je to způsob vyznání víry.

V aktuálním vládním nařízení se „shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu”. Bohoslužby jsou v pravidelném režimu.Prosíme, abyste se na nedělní i sváteční bohoslužby zapisovali na webové stránce farnosti www.farnostkolin.cz Sledujte, prosíme, aktuální ohlášky, situace se může změnit. Z důvodů omezení jsou nedělní a sváteční bohoslužby až do odvolání v kostele sv. Bartoloměje.

Farní tábor 2021 – Pokud situace dovolí, proběhne v termínu od 15. do 21. srpna 2021 v Zásmukách farní tábor pro děti ve věku od 7 do 15 let. Své děti můžete přihlašovat přes formulář na webových stránkách farnosti. Fyzické přihlášky se letos vybírat nebudou.

Minulý ročník se nám vydařil i díky silné duchovní podpoře farníků, kterou jsme mohli velmi dobře vnímat. Prosíme vás tedy i nyní, abyste na přípravu a průběh tábora mysleli ve svých modlitbách. Přihlašování zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6S_Q3ddm8eKnFDMhEWpjyLprcPHRkhy7JTARujXeAlyPIwA/viewform

Farní pobyt na horách v obci Terchová na Slovensku

V termínu 9. – 15. 8. 2021 organizuje naše farnost  „sportovně-duchovní“ pobyt v Domě sv. Josefa v obci Terchová na Slovensku. Cena ubytování je 8,5 euro/noc pro dospělé, děti do 12 let v přítomnosti rodičů platí polovinu. Děti do 3 let bez nároku na lůžko neplatí nic. Zajištěno bude vaření formou polopenze, cena bude upřesněna podle počtu zájemců o pobyt.

Terchová leží asi 25 kilometru východně od Žiliny. Je turistickým centrem Malé Fatry a skýtá tak mnoho krásných míst, kam se vypravit.

Dům sv. Josefa je ve správě Farnosti Terchová. Nabízí ubytování ve 2lužkových, 4lužkových, 5lužkových a 7lužkových pokojích. Kapacita ubytování činí 45 lůžek. Sociální zařízení jsou společná, umístěná na chodbách. K dispozici je kaple, plně vybavená kuchyně.

Doprava bude realizována vlastními silami.

V případě nepříznivé epidemiologické situace se pobyt odkládá.

Zájemci nechť se hlásí do 30. 6. 2021 na e-mail: tomas.pavela@gmail.com, nebo na tel.: 737 129 378.

Nová výstava v komunitním centru. Ve farním komunitním centru na faře je nainstalovaná nová výstava dobových fotografií s kaplí Panny Marie Sedmibolestné, která kdysi stála na pražském předměstí v Kolíně. Výběr fotografií vykonal Jaroslav Pejša.