Ohlášky – 6. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 16. února do 23. února 2020

neděle 16. 2.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 17. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 18. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 19. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 20. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 21. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 22. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 23. 2.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – V pondělí, středu a ve čtvrtek od 11 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně. Adorace je, jen tehdy, když je v daný den mše svatá v 11:30.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství: Pondělí – 1. třída začátek v 16:30, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:30 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

Příprava na první svaté přijímání dětí pokračuje každou středu od 17:30 na faře. Zváni jsou děti s rodiči.

Katecheze pro dospěléstarší skupina v úterý v 17:00, nová skupina ve středu v 17:30.

Příprava mládeže na biřmování – ve čtvrtek v 18:00 na faře.

Společenství manželů – každý 1. a 3. pátek v měsíci v 19 hod. na faře.

Modlitební setkání – každý čtvrtek v 19:00 hod na faře.

Aktuality

Neděle 16. února 2020 – 6. neděle v mezidobí.

Sobota 22. února 2020Svátek Stolce svatého apoštola Petra.

Neděle 23. února 2020 – 7. neděle v mezidobí. Vykonáme sbírku tzv. Haléř sv. Petra.

Karneval. Společenství mládeže zve všechny děti v sobotu 22. února 2020 na Karneval. Karneval se koná ve Farním komunitním centru v 14:00 hod. Vytvoř si masku a přijď se pobavit, zatančit, zazpívat. Těšíme se na tebe.

Nová výstava fotografií. Od 2. února 2020 je ve Farním komunitním centru otevřena nova výstava fotografií pod názvem Lidé a víra. Autorem fotografií je kolínský fotograf František Stráník. Fotky zachycují účastníky bohoslužeb v katolickém, pravoslavném a židovském společenství a také lidi v běžných lidských vztazích. Srdečně zveme.

Kurz pro lektory1. února, 15. února, 29. února a 14. března 2020 (vždy v sobotu) se koná kurz pro lektory, tj. pro ty, kteří čtou na bohoslužbách. Kurz začíná vždy v 14:00 hod. ve Farním komunitním centru na faře (Brandlova 25). Zveme stávající lektory a také nové zájemce o čtení na mši. Kurz povede Veronika Ečnerová.

Příprava snoubenců na svátost manželství, kteří se budou brát v r. 2020, bude o víkendu 25. a 26. dubna 2020. Kontakt: P. Ján Halama, farář, tel.: 604294247, e-mail: farnost-kolin@volny.cz

Noc kostelů. Začalo nahlašování kostelů do programu Noc kostelů, který se bude konat 5. června 2020. Prosíme, abyste nahlásili váš kostel p. faráři, když chcete být zapojení do akce noci kostelů. Je potřebné uvést také kontaktní osobu, která bude program zabezpečovat. Možnost nahlašování nejpozději do 10. března 2020.

Farní pobyt na horách. V termínu jarních prázdnin 8. 3. – 14. 3. 2020 naše farnost organizuje „sportovně – duchovní“ pobyt rodin naší farnosti v Klášterním penzionu Kongregace Dcer Božské Lásky http://klasternipenzion.cz/v Lužických horách. Cena ubytování je od 270 Kč/ noc pro dospělé a 200 Kč/noc pro děti (možná je také verze s plnou penzí za 450 Kč/den). K dispozici je společenská místnost, kaple, koutek pro děti a zahrada. Koordinátorem akce je Alena Pavelová, e-mail: pavelova.alena@gmail.com, tel.: 731476879.

Letní farní tábor pro děti. Přihlášky na farní tábor pro děti od 7 do 15 let, který bude v termínu 13. -18. července 2020 v Zásmukách, jsou od 2. února k dispozici v kostelích. Vyplněné přihlášky se mohou odevzdat na faře či  předat knězi do 29. března 2020 nebo do zaplnění všech míst.

Biřmování. Svátost biřmování se bude v naší farnosti udělovat v neděli 18. října 2020. Biřmování bude vysluhovat Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.

Oznam Farní charity Kolín. Ke dni 1. 3. 2020 bude volná pozice ředitele Farní Charity Kolín. Zájemci o pozici se mohou hlásit u p. Pavla Šimka z Arcidiecézní charity v Praze, e-mail: simek.pavel@praha.charita.cz Více na nástěnce. Děkujeme paní Lucii Růžkové-Rybárové za charitní dílo, které v Kolíně spolu se spolupracovníky vybudovala a přejeme ji Boží požehnání a dobré zdraví.