Ohlášky 6. neděle velikonoční

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 17. května do 24. května 2020

neděle 17. 5.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 18. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 19. 5.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Sv. Bartoloměj
středa 20. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 21. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice18:00 Sv. Bartoloměj
pátek 22. 5.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 23. 5.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 24. 5.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 23. května 2020     15:00 Ovčáry, 17:00 Starý Kolín, 18:00 Bořetice (Červené Pečky) u kapličky mše svatá s májovou pobožností. Sobotní mše jsou s nedělní platností.

Neděle 24. května 2020     8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – V pondělí, středu a ve čtvrtek od 10:30 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně. Adorace je, jen tehdy, když je v daný den mše svatá v 11:30.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství začne od pondělí 25. května 2020: středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:30 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

Aktuality

Neděle 17. května 2020 – 6. neděle velikonoční.

Čtvrtek 21. května 2020 – slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek. Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého

Neděle 24. května 2020 – 7. neděle velikonoční.

Křty dospělých katechumenů budou na vigilii Seslání Ducha Svatého v sobotu 30. května 2020 v 18:00  v kostele sv. Bartoloměje.

Příprava snoubenců na svátost manželství, kteří se budou brát v r. 2020, bude o víkendu 6. a 7. června 2020.

Letní farní tábor pro děti bude v termínu 13. -18. července 2020 v Zásmukách.

Biřmování. Svátost biřmování se bude v naší farnosti udělovat v neděli 18. října 2020. Biřmování bude vysluhovat Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.

Prosíme, aby v každém kostele někdo z odpovědných věřících (kostelníci) dbal na dezinfekci klik na dveřích a jiných ploch před a po bohoslužbě, a aby upozornil přicházející na povinnou dezinfekci rukou. Povinné je stále nošení roušek. V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.

Doporučujeme, aby osoby starší 65 let nechodili prozatím na nedělní mši u sv. Víta na Zálabí, kde je omezený prostor pro zachování rozestupů, na mši se účastní větší počet dětí. Prosíme, aby pro nedělní bohoslužbu využili jiné kostely.