Ohlášky – 7. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 23. února do 1. března 2020

neděle 23. 2.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 24. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 25. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 26. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice18:00 Nejsv. Trojice
čtvrtek 27. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 28. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 29. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 1. 3.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – V pondělí, středu a ve čtvrtek od 11 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně. Adorace je, jen tehdy, když je v daný den mše svatá v 11:30.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství: Pondělí – 1. třída začátek v 16:30, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:30 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

Příprava na první svaté přijímání dětí pokračuje každou středu od 17:30 na faře. Zváni jsou děti s rodiči.

Katecheze pro dospěléstarší skupina v úterý v 17:00, nová skupina ve středu v 17:30. Ve středu 26.2. katecheze pro dospělé nebude.

Příprava mládeže na biřmování – ve čtvrtek v 18:00 na faře.

Společenství manželů – každý 1. a 3. pátek v měsíci v 19 hod. na faře.

Modlitební setkání – každý čtvrtek v 19:00 hod na faře.

Aktuality

Neděle 23. února 2020 – 7. neděle v mezidobí. Vykonáme sbírku tzv. Haléř sv. Petra.

Středa 26. února 2020Popeleční středa. Na bohoslužbách budeme označeni popelem. V tento den dodržujeme přísný půst od masa. Přísný půst znamená také, že se jej jednou za den najíme dosyta. Netýká se to nemocných a starých lidi.

Neděle 1. března 2020 – 1. neděle postní. Ve 14:00 hod. se pomodlíme křížovou cestu Na Vinici. Začátek na rozcestí (strana kopce od ulice Na Vinici, satelitního sídliště). V neděli 1. března 2020 vykonáme účelovou sbírku farnosti na energie.

Křížové cesty. Každý pátek v 17:15 a v neděli v 17:30 se modlíme křížovou cestu v kostele Nejsv. Trojice. Výjimkou je neděle 1. března, kdy se modlíme křížovou cestu Na Vinici (14:00 hod.). Kdo se účastní na společné modlitbě křížové cesty, může za obvyklých podmínek (zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. Otce) získat plnomocné odpustky.

Noc kostelů. Začalo nahlašování kostelů do programu Noc kostelů, který se bude konat 5. června 2020. Prosíme, abyste nahlásili váš kostel p. faráři, když chcete být zapojení do akce noci kostelů. Je potřebné uvést také kontaktní osobu, která bude program zabezpečovat. Možnost nahlašování nejpozději do 10. března 2020.

Nová výstava fotografií. Od 2. února 2020 je ve Farním komunitním centru otevřena nova výstava fotografií pod názvem Lidé a víra. Autorem fotografií je kolínský fotograf František Stráník. Fotky zachycují účastníky bohoslužeb v katolickém, pravoslavném a židovském společenství a také lidi v běžných lidských vztazích. Srdečně zveme.

Kurz pro lektory1. února, 15. února, 29. února a 14. března 2020 (vždy v sobotu) se koná kurz pro lektory, tj. pro ty, kteří čtou na bohoslužbách. Kurz začíná vždy v 14:00 hod. ve Farním komunitním centru na faře (Brandlova 25). Zveme stávající lektory a také nové zájemce o čtení na mši. Kurz povede Veronika Ečnerová.

Příprava snoubenců na svátost manželství, kteří se budou brát v r. 2020, bude o víkendu 25. a 26. dubna 2020. Kontakt: P. Ján Halama, farář, tel.: 604294247, e-mail: farnost-kolin@volny.cz

Farní pobyt na horách. V termínu jarních prázdnin 8. 3. – 14. 3. 2020 naše farnost organizuje „sportovně – duchovní“ pobyt rodin naší farnosti v Klášterním penzionu Kongregace Dcer Božské Lásky http://klasternipenzion.cz/v Lužických horách. Cena ubytování je od 270 Kč/ noc pro dospělé a 200 Kč/noc pro děti (možná je také verze s plnou penzí za 450 Kč/den). K dispozici je společenská místnost, kaple, koutek pro děti a zahrada. Koordinátorem akce je Alena Pavelová, e-mail: pavelova.alena@gmail.com, tel.: 731476879.

Letní farní tábor pro děti. Přihlášky na farní tábor pro děti od 7 do 15 let, který bude v termínu 13. -18. července 2020 v Zásmukách, jsou od 2. února k dispozici v kostelích. Vyplněné přihlášky se mohou odevzdat na faře či  předat knězi do 29. března 2020 nebo do zaplnění všech míst.

Biřmování. Svátost biřmování se bude v naší farnosti udělovat v neděli 18. října 2020. Biřmování bude vysluhovat Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.