Ohlášky – 7. neděle velikonoční

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 24. května do 31. května 2020

neděle 24. 5.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 25. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 26. 5.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Sv. Bartoloměj
středa 27. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 28. 5.XXXXXX18:00 Nejsv. Trojice
pátek 29. 5.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 30. 5.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Sv. Bartoloměj
neděle 31. 5.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 30. května 2020     16:00  Starý Kolín. Sobotní mše jsou s nedělní platností.

Neděle 31. května 2020     8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – V pondělí, středu a ve čtvrtek od 10:30 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně. Adorace je jen tehdy, když je v daný den mše svatá v 11:30.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota. Živě každý den v 20:00 na FB farnosti.

Vyučování náboženství začne od pondělí 25. května 2020: středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:30 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

Příprava na 1. svaté přijímání začíná opět ve středu 27. 5. 2020 od 17:30. Proběhne informační schůzka s dětmi a rodiči, jak budeme dál pokračovat v přípravě.

Aktuality

Neděle 24. května 2020 – 7. neděle velikonoční.

Ve čtvrtek 28.5.2020 se kněží účastní přeložené slavnosti Missa chrismatis v Praze , proto bude jen jedna mše sv. večer v 18:00 hod.

Sobota 30. května 2020 – památka sv. Zdislavy.

Neděle 31. května 2020 – slavnost Seslání Ducha Svatého (letnice). Vykonáme účelovou sbírku farnost na opravu kostela Nejsv. Srdce Páně ve Velkém Oseku.

Modlitba sv. růžence bude v pondělí 25. května 2020 v kostele Nanebevzetí P. Marie v Pňově-Předhradí a ve středu 27. května 2020 v kostele Nanebezetí P. Marie ve Veltrubech. Začátek je v 20:00 hod.

Křty dospělých katechumenů budou na vigilii Seslání Ducha Svatého v sobotu 30. května 2020 v 18:00  v kostele sv. Bartoloměje.

Příprava snoubenců na svátost manželství, kteří se budou brát v r. 2020, bude o víkendu 6. a 7. června 2020.

Letní farní tábor pro děti bude v termínu 13. -18. července 2020 v Zásmukách.

Biřmování. Svátost biřmování se bude v naší farnosti udělovat v neděli 18. října 2020. Biřmování bude vysluhovat Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.

Prosíme, aby v každém kostele někdo z odpovědných věřících (kostelníci) dbal na dezinfekci klik na dveřích a jiných ploch před a po bohoslužbě, a aby upozornil přicházející na povinnou dezinfekci rukou. Povinné je stále nošení roušek. V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.

Doporučujeme, aby osoby starší 65 let nechodili prozatím na nedělní mši u sv. Víta na Zálabí, kde je omezený prostor pro zachování rozestupů, na mši se účastní větší počet dětí. Prosíme, aby pro nedělní bohoslužbu využili jiné kostely.