Ohlášky – 8. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 3. března do 10. března 2018

neděle 3. 3. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 4. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 5. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 6. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice 18:00 Sv. Bartoloměj
čtvrtek 7. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 8. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 9. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 10. 3. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – pondělí, středa, čtvrtek 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa, čtvrtek – 1 hodinu před polední mší svatou od 10:30. Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství. Náboženství pro žáky prvního stupně: Pondělí – 1. třída začátek v 16:15, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:15 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod.

Příprava na 1. svaté přijímání pro děti a jejich rodiče: středa 17:30 na faře.

Katecheze pro dospělé: v úterý v 17:30. Místo: komunitní centrum na faře.

Bezprostřední příprava katechumenů na křest – středa v 17:30 na faře.

 

Vyučování náboženství, příprava na 1. svaté přijímání, ani katecheze pro dospělé v týdnu od 4. do 8. března z důvodu školních prázdnin nejsou.

Modlitební společenství: ve čtvrtek v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

Aktuality

Středa 6. března 2019 – Popeleční středa, den přísného postu a začátek postní doby. Bude také večerní mše u sv. Bartoloměje.

Neděle 10. března 20191. neděle postní. Odpoledne v 14:00 hod. se pomodlíme pobožnost křížové cesty v přírodě Na Vinici.

Pobožnost křížové cesty v postní době. V postní době se budeme modlit pobožnost křížové cesty pravidelně v kostele Nejsv. Trojice v pátek v 17:15 hod. a v neděli v 17:30 hod. před večerní mši sv. Výjimkou bude první postní neděle. Viz předešlý oznam.

Postní předsevzetí. Součástí postní doby je odříkání se, zvláště jídla. Tu dobu můžeme využít tvůrčím způsobem, když ušetřené prostředky věnujeme na dobrý cíl. K dispozici jsou postní kasičky, které si můžete vzít sebou a ke konci postní doby se rozhodnout na jaký cíl chcete ušetřené prostředky věnovat. Postní kasičky s určenými dary na konkrétní cíl můžete potom přinést na Velký Pátek do kostela.

Časopis Bartoloměj – je k nabytí březnové číslo časopisu Bartoloměj. V novém čísle si můžete přečíst zápis z poslední Farní pastorační rady, článek Farní charity o novém komunitním centru, zpravodajství z toho, co se v naší farnosti událo v posledním měsíci a mnohé jiné.

Sobota 30. března 2019Postní duchovní obnova farnosti. Začátek v 9:30 v komunitním centru na faře. Součástí bude přednáška otce Matúše Kociana, faráře v Praze-Dejvicích, příležitost k svátosti smíření a mše svatá ve 12:00 hod.

27.-28. duben 2019víkendová příprava snoubenců na manželství. Začátek v sobotu v 9:30 hod. v komunitním centru na faře. Nahlašování u p. faráře (mobil: 604294247). Ti, kteří plánují svatbu v tomto roce, ať se přihlásí p. faráři jak nejdříve.

Výstava Tempus Fugit. V komunitním centru na faře je nainstalovaná výstava pod názvem Tempus Fugit s tematikou broumovských kostelů. Srdečně zveme na prohlídku vždy v neděli po ranní mši.

Kniha o sv. Arnoldu Janssenovi. U sv. Bartoloměje je k nabytí kniha o zakladateli misijního řádu verbistů sv. Arnoldu Janssenovi. Součástí knihy je také CD s audionahrávkou knihy ve formátu mp3.

Seznamte se, prosím, s prohlášením farnosti k výstavbě komunitního centra na Zálabí na stránkách farnosti anebo si můžete vzít vytištěný text z kostela.