Ohlášky – 9. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 2. června do 9. června 2024

pondělí 3. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 4. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 5. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 6. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 7. 6.8:00 Nejsv. Trojice _18:00 Nejsv. Trojice
sobota 8. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice En
neděle 9. 6.8:00 Sv. Bartoloměj11:00 Sv. Bartoloměj18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 8. června  – 15:30 Lošany, 17:00 Starý Kolín.

Neděle 9. června – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Výuka náboženství probíhá na faře: Pondělí v 16:30 žáci 1. třídy ZŠ, středa v 16:30 – žáci 2. a 3. třídy ZŠ, čtvrtek v 16:30 – žáci 4. a 5. třídy ZŠ, pátek v 19:00 – žáci 6. třídy a starší (spolčo mládeže). Příprava na 1. svaté přijímání dětí je vždy ve středu od 17:30 na faře. Zváni jsou děti s rodiči.

Katecheze pro dospělé – vždy v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 2. červnaPrvní svaté přijímání.

Pondělí 3. června – památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.

Středa 5. června – památka sv. Bonifáce, mučedníka.

Pátek 7. června slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Sobota 8. června – památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Neděle 9. června10. neděle v mezidobí.

pátek 31. května byla ve farním komunitním centru u sv. Bartoloměje otevřená výstava maleb Vladimíra Jana Hnízda pod názvem Mezi nebem a zemí. Výstava je připravena ve spolupráci s Regionálním muzeem v Kolíně. Výstavu je možné navštívit také ve středu od 15:30 do 16:30, v pátek od 15 do 17 hod. a v neděli od 9 do 9:30 hod.

Červnové číslo farního časopisu Bartoloměj je připravené v kostelích.

Modlitby otců. Od června budou ve farním komunitním centru každé první pondělí v měsíci v 18:00 modlitby otců. Úvodní setkání bude v pondělí 3. června 2024. Srdečně Vás zveme seznámit se s touto formou modlitby a společenství otců a mužů.

Kněžské svěcení a primice bratra Mariána Petra Šárovce OFMCap. V sobotu 8. června 2024 v 11 hod. bude v bazilice Nanebevzetí Panny Marie Praze na Strahově vysvěcen na kněze náš farník bratr Marián Petr Šárovec. Primiční mši svatou bude mít v neděli 9. června 2024 v 11 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně. Více zde: https://knezske-sveceni-a-primice-marian-petr-sarovec.webnode.cz/

Oprava střechy na klášteře kapucínů. Sdělujeme vám, že v období 13.5.2024 až 15.6.2024 bude v objektu kapucínského kláštera v Kolíně probíhat havarijní oprava střechy. Vzhledem k výraznému omezení parkovacích míst ve dvoře kláštera Vás žádáme, abyste v tomto období v areálu kláštera neparkovali.

Bohoslužby v anglickém jazyce. Pro početnou filipínskou komunitu pracující v Toyotě je pravidelná bohoslužba v anglickém jazyce každou sobotu v 18:00 hod. v kostele Nejsv. Trojice.

Kurz pro seniory – Jak používat tablet nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání tabletů, chytrých telefonů, počítačů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749. Noví zájemci jsou vítání! Je možné se domluvit předem.

Letní pobyt na horách v Oies v Dolomitech se koná od 8. do 14. července 2024. Přihlašování na webové stránce farnosti.Kapacita ubytování je již naplněna. Nově přihlášeni budou vedeni jako náhradníci.

Farní tábor pro děti bude jako obvykle v klášteře v Zásmukách od 28. července do 3. srpna 2024. Kapacita tábora se již naplnila!!!! Zálohu na tábor můžete přinést na faru, nebo mimo Kolín předat kněžím po mši svaté.

Farnost Český Brod nabízí volné místa na letním táboře v Chotěborkách (20.-26. červenec 2024). Více informací zde: https://farnostcbrod.cz/blog_clanek.php?clanek=8148