Ohlášky – Květná neděle

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 14. dubna do 21. dubna 2019

neděle 14. 4.7:40 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 15. 4.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice
úterý 16. 4.8:00 Nejsv. Trojice
18:30 Sv. Bartoloměj
středa 17. 4.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 18. 4.

18:00 sv. Bartoloměj
pátek 19. 4.
15:00 Sv. Bartoloměj
sobota 20. 4.

20:30 Sv. Bartoloměj
neděle 21. 4.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pořádku o Velikonocích.

Pravidelný program

Sv. zpověď –  pondělí, středa, čtvrtek 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa, čtvrtek – 1 hodinu před polední mší svatou od 10:30. Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství. Náboženství pro žáky prvního stupně: pondělí – 1. třída začátek v 16:15, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:15 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

Příprava na 1. svaté přijímání pro děti a jejich rodiče: středa 17:30 na faře.

Katecheze pro dospělé: v úterý v 17:30. Místo: komunitní centrum na faře.

Chrámový pěvecký sbor: nácvik vždy v úterý v 19:00 v komunitním centru na faře.

Modlitební společenství:  ve čtvrtek v 19:00 hod. v komunitním centru na faře. Ve čtvrtek 18.4. nebude.

Společenství manželů: vždy v 1. a 3. pátek v měsíci, začátek v 19:00 na faře.

Pobožnost křížové cesty v postní době konáme pravidelně v kostele Nejsv. Trojice v pátek v 17:15 hod. a v neděli v 17:30 hod. před večerní mši svatou. Na Velký Pátek u sv. Bartoloměje v 14:00 hod.

Aktuality

Neděle 14. dubna 2019  – Květná neděle.

Pátek 19. dubna 2019 – Na Velký pátek se v kostele sv. Bartoloměje pomodlíme ve 14:00 hod. Křížovou cestu a v 15:00 hod. budou obřady Velkého pátku. Od 14:00 hod. budou kněží k dispozici pro svátostné smíření (sv. zpověď). Během velkopáteční bohoslužby vykonáme sbírku na Svatou zemi.

Sobota 20. dubna 2019 – Ráno v 8:00 hod. se u sv. Bartoloměje pomodlíme ranní chvály a modlitbu se čtením. Od 9:00 až do večerní vigilie bude možné modlit se v Božím hrobě. Prosíme, abyste se zapisovali v sakristii. Večerní vigilie vzkříšení Páně začíná obřadem světla v 20:30 před chrámem sv. Bartoloměje. Prosíme, abyste si přinesli svíce. V bohoslužbě Velikonoční vigilie přijmou křest naši katechumeni. Srdečně Vás všechny zveme na pohoštění po skončení vigilie. Podělíme se se s tím, co si přineseme.

Neděle 21. dubna 2019  Boží hod Velikonoční.

Neděle 21. dubna 2019 – koná se Velikonoční koncert pěveckého sboru Cantores Cantant a hostů. Začátek je v 17:00 hod. v chrámu sv. Bartoloměje. Předprodej vstupenek je na Městském úřadě.

Pátek 26. dubna 2019 – zveme na vernisáž výstavy Jindry Hubkové. Začátek je v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

27.-28. duben 2019víkendová příprava snoubenců na manželství. Začátek v sobotu v 9:30 hod. v komunitním centru na faře. Nahlašování u p. faráře (mobil: 604294247). Ti, kteří plánují svatbu v tomto roce, ať se přihlásí p. faráři jak nejdříve.

První svaté přijímání bude v naší farnosti v neděli 16. června 2019 při mši svaté u sv. Bartoloměje v 10:00 hod.

Postní předsevzetí. Součástí postní doby je odříkání se, zvláště jídla. Tu dobu můžeme využít tvůrčím způsobem, když ušetřené prostředky věnujeme na dobrý cíl. K dispozici jsou postní kasičky, které si můžete vzít sebou a ke konci postní doby se rozhodnout na jaký cíl chcete ušetřené prostředky věnovat. Postní kasičky s určenými dary na konkrétní cíl můžete potom přinést na Velký Pátek do kostela.