Ohlášky – Neděle Křtu Páně

Program farnosti

Neděle Křtu Páně

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 13. ledna do 20. ledna 2019

neděle 13. 1. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 14. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 15. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 16. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 17. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 18. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 19. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 20. 1. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – pondělí, středa a čtvrtek 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa a čtvrtek – 1 hodinu před polední mší svatou od 10:30. Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství. Náboženství pro žáky prvního stupně: Pondělí – 1. třída začátek v 16:15, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:15 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod.

Katecheze pro dospělé: v úterý v 17:30. Místo: komunitní centrum na faře.

Modlitební společenství: ve čtvrtek v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

Aktuality

Neděle 13. ledna 2019Svátek křtu Páně. Končí se vánoční období.

V úterý 15. ledna 2019 oslavíme svátek sv. Arnolda Janssena, zakladatele misijní Společnosti Božího Slova. Srdečně zveme na slavnostní mši svatou večer v 18:30 u sv. Bartoloměje.

Pátek 18. ledna 2019 – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná se týden modliteb za jednotu křesťanů.

Neděle 20. ledna 20192. neděle v mezidobí. V 19:00 hod. bude zasedání redakční rady farního časopisu Bartoloměj.

Zasedání Farní pastorační rady bude v pondělí 21. ledna 2019 v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

Ekumenické bohoslužby v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů budou ve středu 23.1. v 18:00 hod. v kostele České církvi evangelické.

Výstava historických fotografií kolínského betlému. V komunitním centru na faře je nainstalována nová výstava historických fotografií kolínského betlému. Výběr fotografií připravil Jaroslav Pejša ze státního okresního archivu v Kolíně. Srdečně zveme prohlédnout si výstavu každou neděli po skončení ranní nedělní mše (cca v 9 hod.).

Modlitební společenství. Zveme do modlitebního společenství, které se schází vždy ve čtvrtek v 19 hod. v komunitním centru na faře. Je otevřené pro kohokoli, kdo se chce modlit za farnost, ducha otevřenosti a služby a jeden za druhého. Kontaktní osobou je Martin Tejkal.