Ohlášky – neděle Křtu Páně

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 10. ledna do 17. ledna 2021

pondělí 11. 1.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 12. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 13. 1.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 14. 1.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 15. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 16. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 17. 1.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Bartoloměj18:00 Sv. Bartoloměj

Sobota 16. ledna –  15:00  Starý Kolín. Sobotní odpolední a večerní mše jsou s nedělní platností.

Neděle 17. ledna – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – V pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže). Vyučování náboženství zatím není.

Katecheze pro dospělé – v úterý od 17:00 hod.

Modlitební společenství – ve čtvrtek v 19:00 hod.

Aktuality

Neděle 10. ledna  Neděle Křtu Páně. Končí se vánoční období.

Pátek 15. lednasvátek sv. Arnolda Janssena, zakladatele Společnosti Božího Slova.

Neděle 17. ledna  2. neděle v mezidobí.

Tříkrálová sbírka se aktuálně může uskutečňovat jen on-line. Na stránce www.trikralovasbirka.cz můžete přispět prostým způsobem online, přičemž určíte, které místní farní charitě svůj příspěvek věnujete – uvedením vašeho PSČ anebo názvu místní Farní charity.

V aktuálním vládním nařízení se „shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu”. Bohoslužby jsou v pravidelném režimu.Prosíme, abyste se na nedělní i sváteční bohoslužby zapisovali na webové stránce farnosti www.farnostkolin.cz Sledujte, prosíme, aktuální ohlášky, situace se může změnit. Z důvodů omezení jsou nedělní a sváteční bohoslužby až do odvolání v kostele sv. Bartoloměje.

Nová výstava v komunitním centru. Ve farním komunitním centru na faře je nainstalovaná nová výstava dobových fotografií s kaplí Panny Marie Sedmibolestné, která kdysi stála na pražském předměstí v Kolíně. Výběr fotografií vykonal Jaroslav Pejša.

Adopce na dálku. Prostřednictvím programu Adopce na dálku si adoptujeme 6 dětí a prostřednictvím Charity podpoříme jejich vzdělávání. O projektu Vás průběžně informujeme v časopisu Bartoloměj. Spolu jste přispěli 32.600 Kč. Děkujeme!