Ohlášky – 2. neděle postní

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 8. března do 15. března 2020

neděle 8. 3.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 9. 3.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 10. 3.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 11. 3.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 12. 3.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 13. 3.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 14. 3.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 15. 3.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – V pondělí, středu a ve čtvrtek od 11 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně. Adorace je, jen tehdy, když je v daný den mše svatá v 11:30.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství: Pondělí – 1. třída začátek v 16:30, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:30 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

Příprava na první svaté přijímání dětí pokračuje každou středu od 17:30 na faře. Zváni jsou děti s rodiči.

Katecheze pro dospěléstarší skupina v úterý v 17:00, nová skupina ve středu v 17:30.

Příprava mládeže na biřmování – ve čtvrtek v 18:00 na faře.

Vyučování náboženství, katecheze pro dospělé a příprava na biřmování v termínu jarních prázdnin – 9. – 13. března 2020 nebudou.

Společenství manželů – každý 1. pátek v měsíci v 19 hod. na faře.

Modlitební setkání – každý čtvrtek v 19:00 hod na faře.

Aktuality

Neděle 8. března 2020 – 2. neděle postní.

13. březen 2020 – výroční den zvolení papeže Františka.

Neděle 15. března 2020 – 3. neděle postní. První skrutinium pro katechumeny.

účelové sbírce farnosti na energie jste přispěli celkem 24.274 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

Biblické sdílení jako příprava na Velikonoce. V postní době se budeme, jak tomu bylo i o adventu, modlit se Svatým Písmem formou biblického sdílení. Srdečně zveme na faru každý čtvrtek v 19:00 hod.

Křížové cesty. Každý pátek v 17:15 a v neděli v 17:30 se modlíme křížovou cestu v kostele Nejsv. Trojice. Výjimkou je neděle 1. března, kdy se modlíme křížovou cestu Na Vinici (14:00 hod.). Kdo se účastní na společné modlitbě křížové cesty, může za obvyklých podmínek (zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. Otce) získat plnomocné odpustky.

Postní duchovní obnova pro farnost bude v sobotu 21. března 2020. Začátek je v 9:30. Místo: Farní komunitní centrum, Brandlova 25, Kolín. Zakončení v 12:00 hod. mší svatou u sv. Bartoloměje. Po dobru duchovní obnovy bude na faře příležitost k svátosti smíření. Duchovní obnovu povedou sestry Božího milosrdenství.

Noc kostelů. Začalo nahlašování kostelů do programu Noc kostelů, který se bude konat 5. června 2020. Prosíme, abyste nahlásili váš kostel p. faráři, když chcete být zapojení do akce noci kostelů. Je potřebné uvést také kontaktní osobu, která bude program zabezpečovat. Možnost nahlašování nejpozději do 10. března 2020.

Nová výstava fotografií. Od 2. února 2020 je ve Farním komunitním centru otevřena nova výstava fotografií pod názvem Lidé a víra. Autorem fotografií je kolínský fotograf František Stráník. Fotky zachycují účastníky bohoslužeb v katolickém, pravoslavném a židovském společenství a také lidi v běžných lidských vztazích. Srdečně zveme.

Kurz pro lektory1. února, 15. února, 29. února a 14. března 2020 (vždy v sobotu) se koná kurz pro lektory, tj. pro ty, kteří čtou na bohoslužbách. Kurz začíná vždy v 14:00 hod. ve Farním komunitním centru na faře (Brandlova 25). Zveme stávající lektory a také nové zájemce o čtení na mši. Kurz povede Veronika Ečerová.

Farní pobyt na horách. V termínu jarních prázdnin 8. 3. – 14. 3. 2020 naše farnost organizuje „sportovně – duchovní“ pobyt rodin naší farnosti v Klášterním penzionu Kongregace Dcer Božské Lásky http://klasternipenzion.cz/v Lužických horách. Cena ubytování je od 270 Kč/ noc pro dospělé a 200 Kč/noc pro děti (možná je také verze s plnou penzí za 450 Kč/den). K dispozici je společenská místnost, kaple, koutek pro děti a zahrada. Koordinátorem akce je Alena Pavelová, e-mail: pavelova.alena@gmail.com, tel.: 731476879.

Příprava snoubenců na svátost manželství, kteří se budou brát v r. 2020, bude o víkendu 25. a 26. dubna 2020. Kontakt: P. Ján Halama, farář, tel.: 604294247, e-mail: farnost-kolin@volny.cz

Farní výlet do Klokot u Tábora. V sobotu 16. května 2020 vykonáme farní výlet do Klokot u Tábora. Odjezd v 6:30 od kostele Nejsv. Trojice v Kolíně (klášter). Cena pro účastníka je 200 Kč. Přihlášky se zaplacením přijímá Hana Prachařová, tel. 777693511. Více na plakátcích.

Letní farní tábor pro děti. Přihlášky na farní tábor pro děti od 7 do 15 let, který bude v termínu 13. -18. července 2020 v Zásmukách, jsou od 2. února k dispozici v kostelích. Vyplněné přihlášky se mohou odevzdat na faře či  předat knězi do 29. března 2020 nebo do zaplnění všech míst.

Biřmování. Svátost biřmování se bude v naší farnosti udělovat v neděli 18. října 2020. Biřmování bude vysluhovat Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.