Ohlášky – Seslání Ducha Svatého

Program farnosti

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 9. června do 16. června 2019

neděle 9. 6.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 10. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 11. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 12. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 13. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 14. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 15. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 16. 6.8:00 Sv. Bartoloměj10:00 Sv. Bartoloměj18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku. V neděli 16.6. slavíme první svaté přijímání  a vykonáme procesí Božího Těla. Nebude proto mše v Červených Pečkách a u sv. Víta v Kolíně na Zálabí.

Pravidelný program

Sv. zpověď –  pondělí, středa a čtvrtek 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa, čtvrtek – 1 hodinu před polední mší svatou od 10:30. Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství. Náboženství pro žáky prvního stupně: pondělí – 1. třída začátek v 16:15, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:15 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

Příprava na 1. svaté přijímání pro děti a jejich rodiče: středa 17:30 na faře.

Katecheze pro dospělé: v úterý v 17:30. Místo: komunitní centrum na faře. V úterý 4.6., 11.6. a 18.6. je katecheze v rámci mše svaté v 18:30 u sv. Bartoloměje.

Chrámový pěvecký sbor: nácvik vždy v úterý v 19:00 v komunitním centru na faře.

Modlitební společenství:  ve čtvrtek v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

Společenství manželů: vždy v 1. a 3. pátek v měsíci, začátek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 9. června 2019  po mši svaté u sv. Bartoloměje cca v 9:00 hod. – zveme na představení projektu Misionář malomocných – boj proti lepře. Místo setkání – farní komunitní centrum, Brandlova 25.

Pondělí 10. června 2019 – památka Panny Marie, Matky církve.

Úterý 11. června 2019 – památka sv. Barnabáše, apoštola.

Čtvrtek 13. června 2019svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

Neděle 16. června 2019 – neděle Nejsvětější Trojice. Slavíme první svaté přijímání dětí, po kterém si vykonáme procesí Božího Těla. Vykonáme sbírku na vybavení farního komunitního centra a přijímací místnosti na faře.

Poděkování. Děkujeme všem, kteří pomohli připravit farní den ve Vysoké a vigilii Seslání Ducha Svatého u Nejsv. Trojice. Děkujeme Vám všem, kteří jste se zúčastnili.

Autobus na kněžské svěcení. Máme rezervovaný autobus na kněžské svěcení (sobota 22. červen). Jsou ještě volné místa,  nahlaste se, prosíme, do pondělí 10. června 2019. Odjezd v den svěcení z Kolína do Prahy bude v 7:30 (zastávka u Nejsv. Trojice), odjezd z Prahy do Kolína bude v 13:00 hod. Cena pro dospělou osobu je 150 Kč, pro děti do 14 let – 75 Kč. Prosíme nahlašovat se u p. Hany Prachařové – č. tel.: 777693511. Můžete se také zapisovat v sakristii u sv. Bartoloměje nebo na faře (nechte na sebe tel. kontakt).

11. červen 2019 (úterý)Přednáška Jany Sieberové o hospicové péči a o doprovázení umírajících a jejich rodin. Začátek v 16:00 v komunitním centru na faře.

Duchovní obnova před kněžským svěcením Františka Čecha. Série tří večerů s promluvou. Promluva vždy v úterý v rámci večerní mše v 18:30 u sv. Bartoloměje.

  • 4. 6. Mons. Artur Matuszek, farář ve Vršovicích, bývalý rektor semináře v Praze. Téma: Kněz – služebník Božího milosrdenství
  • 11. 6. R.D.  Vojtěch Eliáš, administrátor ve farnosti u kostela sv. Ludmily, Praha-Chvaly, taky kanovník Metropolitní kapituly. Téma: Kněz – hlasatel Božího slova
  • 18.6. R.D. Krzystof Henriko, adminsitrátor farnosti Jílové. Téma: Kněz a eucharistie

22. červen 2019kněžské svěcení jáhna Františka Čecha. Začátek v 10:00 v katedrále sv. Víta v Praze

23. červen 2019primiční mše sv. novokněze Františka Čecha. Začátek v 15:00 v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně.

Příspěvky na primici a primiční pohoštění můžete předávat prostřednictvím p. Elišky Zelenkové (tel.: 604440764).

K dispozici je červnové číslo farního časopisu Bartoloměj. mise