Ohlášky – 21. neděle v mezidobí

21. neděle v mezidobí – Posvícení

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 25. srpna do 1. září 2019

neděle 25. 8.8:00 Sv. Bartoloměj10:00 Sv. Bartoloměj18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 26. 8.8:30 Sv. Bartoloměj__
úterý 27. 8.8:30 Sv. Bartoloměj_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 28. 8.8:30 Sv. Bartoloměj12:00 Červené Pečky_
čtvrtek 29. 8.8:30 Sv. Bartoloměj__
pátek 30. 8.8:30 Sv. Bartoloměj_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 31. 8.XXX_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 1. 9.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle prázdninového pořádku. V pracovní dny je také upravený program bohoslužeb, nejsou polední mše ani sobotní mše ráno. V neděli 1.9. slavíme v 11:00 hod. v Ovčárech posvícení. Nebude proto mše svatá ve Veltrubech. Nedělní bohoslužby od 1.9. už slavíme podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pátek – půl hodiny před večerní mší svatou.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Aktuality

Úterý 27. srpna 2019 – památka sv. Moniky.

Středa 28. srpna 2019 – památka sv. Augustína, biskupa a učitele církve.

Čtvrtek 29. srpna 2019 – památka umučení sv. Jana Křtitele.

Neděle 1. září 2019 – 22. neděle v mezidobí.

26.–30. srpen (pondělí–pátek) – se koná týdenní setkání pro děti pod názvem Slovo jako most k Bohu. Koná se každý den od 8 do 16 hod. ve Farním komunitním centru na faře. Z důvodu konání programu pro děti se ranní mše konají v 8:30 u sv. Bartoloměje od pondělí do pátku. Ve středu si v rámci programu pro děti vykonáme pěší pouť do kostela Narození Panny Marie v Červených Pečkách. Odchod v 8:30 od fary. Mše svatá v Č. Pečkách bude ve 12:00 hod. Na zakončení programu si děti připraví malé představení, které se uskuteční v pátek v 17:00 hod. u kostela sv. Bartoloměje.

21. září 2019 – jednodenní pouť farnosti do Neratova a Králík. Součástí pouti je mše svatá, oběd, návštěva chráněných dílen, návštěva poutního chrámu v Králikách. Nahlašování u p. Hany Prachařové, tel. 777693511. Cena autobusu je 250 Kč na osobu. Oběd v Neratově bude stát 150 Kč (není v ceně autobusu).

Dvouletá Katolická střední a mateřská škola v Kolíně hledá od září tohoto roku asistenta pedagoga. Zájemci se mohou hlásit u p. ředitelky Kubíčkové, tel.: 732121868.

Dny evropského dědictví (DED). V rámci programu DED budou otevřeny tyto kostely pro veřejnost:

Chrám sv. Bartoloměje – 7. září (sobota) od 10:00 do 17:00 (12-13 hod. přestávka)

Kostel sv. Víta – 14. a 15. září (sobota a neděle) od 14:00 do 17:00

Kostel Nejsv. Trojice – 15. září (neděle) od 14:00 do 17:00

Komentované prohlídky v rámci DED:

kostel sv. Bartoloměje – pondělí 9.9. v 16:00 hod.

kostel sv. Jana Křtitele –  sobota 14.9. v 10 hod. 6:16,4