Ohlášky – 30. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 27. října do 3. listopadu 2019

neděle 27. 10.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 28. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:00 Býchory_
úterý 29. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 30. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 31. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 1. 11.8:00 Nejsv. Trojice16:00 Nebovidy18:00 Nejsv. Trojice
sobota 2. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 3. 11.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – v pondělí, středu a čtvrtek od 10.30 do 11.15  v kostele Nejsvětější Trojice, ostatní dny půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – V pondělí, ve středu a čtvrtek v 10:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství: Pondělí – 1. třída začátek v 16:30, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:30 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

Společenství manželů – každý 1. a 3. pátek v měsíci v 19 hod. na faře.

Modlitební setkání – každý čtvrtek v 19:00 hod na faře.

Aktuality

Pondělí 28. října 2019 – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. V pondělí 28.10. se slaví mše na posvícení v Býchorech.

Pátek 1. listopadu 2019slavnost Všech Svatých, doporučený svátek.

Sobota 2. listopadu 2019 – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (dušičky)

V sobotu 2. listopadu 2019 se koná pietní setkání na Centrálním hřbitově v Kolíně. Začátek je v 14:00 v obřadní síní.

V 16:00 hod. se u sv. Bartoloměje koná dušičkový koncert Requiem od Guiseppe Verdiho.

Neděle 3. listopadu – 31. neděle v mezidobí. Odpoledne v 15:00 hod. se na faře koná setkání ministrantů.

Odpustky pro duše v očistci. 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Ote náš a Věřím v Boha.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (zpověď, sv. přijímání a modlitba za Sv. Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

Katecheze pro dospělé. Zájemce, kteří chtějí přijmout křest, nebo svátost biřmování a chtějí poznat lépe křesťanskou víru, ať se přihlásí u p. faráře na tel.: 604294247 anebo na e-mail farnosti: farnost-kolin@volny.cz. Katecheze pokračuje v úterý 29. října 2019 v 17:30. Místo: Farní komunitní centrum (fara).

Modlitební setkání. Srdečně zveme na modlitební setkání ve čtvrtek 31.10.2019 v 19:00 hod. na faře.

Příprava na biřmování pro mládež. V pátek 25. října 2019 v 19:00 hod. začne příprava na biřmování pro mládež. Místo – fara. Prosíme o nahlašování se u otce Georgese. Biřmování bude v naší farnosti na podzim r. 2020. Svátost biřmování může přijmout pokřtěný katolík, který v roce přijetí svátosti dovrší minimálně 14 let života.

Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 pod názvem Pokřtění a poslaní. Papež František před rokem vyzval všechny katolíky na celém světě, aby si v říjnu 2019 připomenuli a znovu oživili to, že naše povolání ke křtu je povoláním misionářským k hlásání evangelia. V naší farnosti připravujeme několik příležitostí k prožití misijního měsíce v tomto duchu. Sledujte, prosíme, další ohlášky a zapojte se. Reflexe na každý den budou na facebookové stránce farnosti: facebook.com/farnostkolin  Prosíme, aby se i naše společné modlitby nesly v duchu oživení misijního a evangelizačního zápalu všech věřících.

Časopis Bartoloměj. V kostelích máme k dispozici listopadové číslo farního časopisu Bartoloměj.