Ohlášky – 6. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 14. února do 21. února 2021

pondělí 15. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 16. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 17. 2.8:00 Sv. Bartoloměj11:30 Sv. Bartoloměj18:00 Sv. Bartoloměj
čtvrtek 18. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 19. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 20. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 21. 2.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Bartoloměj18:00 Sv. Bartoloměj

Sobota 20. února –  15:00  Starý Kolín. Sobotní odpolední a večerní mše jsou s nedělní platností.

Neděle 21. února – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – V pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže). Vyučování náboženství zatím není.

Katecheze pro dospělé – v úterý od 17:00 hod.

Modlitební společenství – ve čtvrtek v 19:00 hod.

Aktuality

Neděle 14. února  6. neděle v mezidobí.

Středa 10. únoraPopeleční středa. Mše svaté budou v kostele sv. Bartoloměje (8:00,11:30 a v 18:00).

Neděle 21. února  1. neděle postní.

Únorové číslo farního časopisu Bartoloměj je v naších kostelích k dispozici.

Na Popeleční středu 17. února 2021 začne postní doba. V tento den zachováme přísný půst (nejíme maso a jen jednou za den se do syta nají

Postní předsevzetí. Smyslem postění je přiblížit se k Bohu, když přidáme v postní době intenzivní modlitbu a také almužnu. Závazný půst je na Popeleční středu a Velký pátek. Můžeme však přidat i dobrovolný půst a postit se ve velkopostní době jednou v týdnu. Ušetřené prostředky můžeme věnovat potřebným dle naší vlastní představy anebo v společném projektu. Chceme podpořit naší Farní charitu v službě potřebným prostřednictvím sbírky trvanlivých potravin a hygienických prostředků a to přímo v naších kostelích (Nejsv. Trojice, Sv. Bartoloměj), kde zřídíme místa pro potravinovou pomoc. Kdo by chtěl pomoci finančně, může si vzít papírovou kasičku a do ní odkládat ušetřené prostředky a na konci postní doby je přinést zde do kostela. Sbírku potravin a hygieny i finanční prostředky odevzdáme naší Farní charitě pro službu potřebným v Kolíně a okolí. K postu a almužně přidejme intenzivní modlitbu. Intenzívnější modlitbu můžeme posilnit tak, že jednou v týdnu, kromě neděle, půjdeme na mši svatou anebo na křížovou cestu.

Křížové cesty budou v pátek v 17:15 v kostele Nejsv. Trojice vždy a v neděli v 17:30 u sv. Bartoloměje.

V aktuálním vládním nařízení se „shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu”. Bohoslužby jsou v pravidelném režimu.Prosíme, abyste se na nedělní i sváteční bohoslužby zapisovali na webové stránce farnosti www.farnostkolin.cz Sledujte, prosíme, aktuální ohlášky, situace se může změnit. Z důvodů omezení jsou nedělní a sváteční bohoslužby až do odvolání v kostele sv. Bartoloměje.

Nová výstava v komunitním centru. Ve farním komunitním centru na faře je nainstalovaná nová výstava dobových fotografií s kaplí Panny Marie Sedmibolestné, která kdysi stála na pražském předměstí v Kolíně. Výběr fotografií vykonal Jaroslav Pejša.