Ohlášky – 26. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 27. září do 4. října 2020

neděle 27. 9.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 28. 9.XXXXXX18:00 Nejsv. Trojice
úterý 29. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 30. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 1. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 2. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 3. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 4. 10.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 3. října 2020    17:00  Starý Kolín. Sobotní odpolední a večerní mše jsou s nedělní platností.

Neděle 4. října 2020   8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou (vyjma neděle rána), v pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 do 11:20 – platí jen v případě, že je polední mše.

Eucharistická adorace – V pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně v případě, že je v daný den mše svatá v 11:30.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Katecheze pro dospělé – úterý v 17:00 hod.

Modlitební setkání – čtvrtek v 19:00 hod.

Aktuality

Neděle 27. září  26. neděle v mezidobí. Vykonáme Svatováclavskou sbírku na církevní školství.

Pondělí 28. záříslavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa – doporučený svátek. V Staré Boleslavi se koná pouť – mše svaté jsou v 7:30 a v 8:30 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a v 10:00 na Mariánském náměstí. Celý program poutě naleznete: http://www.apha.cz/narodni-svatovaclavska-pout Mše svaté v naší farnosti budou v 17:00 v Nové Vsi a v 18:00 v kostele Nejsv. Trojice v Kolíně.

Úterý 29. zářísvátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

Středa 30. září – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

Čtvrtek 1. října – památka sv. Terézie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.

Pátek 2. října – památka svatých andělů strážných.

Neděle 4. října 27. neděle v mezidobí.

Sbírka na pojištění kostelů. V neděli 20. září jsme vykonali sbírku na pojištění kostelů. Spolu jste přispěli 17.223 Kč. Pán Bůh zaplať!

Sobota 10. říjen 2020: Poutní zájezd do Klokot u Tábora. Cena na osobu 250 Kč. Nahlašování u H. Prachařové, tel.: 777693511. Přihlášeni už mohou přinášet peníze p. Prachařové.

Biřmování. Svátost biřmování se bude v naší farnosti udělovat v neděli 18. října 2020. Biřmování bude vysluhovat Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.

Prosíme, aby v každém kostele někdo z odpovědných věřících (kostelníci) dbal na dezinfekci klik na dveřích a jiných ploch před a po bohoslužbě, a aby upozornil přicházející na povinnou dezinfekci rukou.

Vyučování náboženství v školním roce 2020-2021

Pondělí v 16:30   1. třída

Středa v 16:30     2. a 3. třída

Čtvrtek v 16:30    4. a 5. třída

Pátek v 19:00       6. třída a starší (spolčo mládeže)

Vyučování náboženství probíhá ve farním komunitním centru na Brandlově ul. a začne v týdnu od 14. září 2020. Přihlašování na stránce farnosti www.farnostkolin.cz

Příprava na první svaté přijímání začne od února 2021. Předpokladem je, že dítě chodí na vyučování náboženství od začátku školního roku.