Ohlášky -19. neděle v mezidobí

pondělí 14. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
úterý 15. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 16. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
čtvrtek 17. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
pátek 18. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 19. 8.XXX_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 20. 8.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 19. srpna – 17:00 Starý Kolín.

Neděle 20. srpna – 8:00 Pňov Předhradí – poutní mše, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby-Hradišťko – poutní mše.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pátek od 17:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

15. srpen – slavnost Nanebevstoupení Panny Marie.

Příprava na přijetí svátosti biřmování. Na podzim tohoto roku začne příprava na přijetí svátosti biřmování, která je završením křesťanské iniciace a začátkem dospělého křesťanského života. Pro přijetí této svátosti se požaduje věk min. 14 let v době přijetí svátosti. Slavnost biřmování bude v naší farnosti na podzim r. 2024. Přihlašování je možné na webové stránce farnosti.

Po primiční mší svaté o. Lukáše přibylo na faře několik nádobí a tácků. Vlastníci si je již mohou vyzvednout. Děkujeme.

V knihovně na faře jsou věci, které zbyly na farním táboře. Vlastníci se mohou o své přihlásit.

Kurz pro seniory – Jak používat počítač nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání počítače, chytrých telefonů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749. Nejbližší kurz bude 23. srpna (nebude 9.8.)

Na webové stránce farnosti je odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Naše kampaň má motto Darujte tón. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Ve farním komunitním centru je instalovaná výstava historických pohlednic Kolína. Srdečně Vás zveme nahlédnout do dávnější i nedávné historie města Kolína po nedělní mši svatá u sv. Bartoloměje.