Darujte tón

Děkujeme všem dárcům!  Vaše příspěvky nám umožnili dojít společně k vysněnému cíli, k postavení unikátních varhan v našem kostele.

Peníze, které se podaří získat nad rámec cílové částky, budou použity na instalaci osvětlení varhan a také topení pro varhaníka.

SBÍRKA DARUJTE TÓN PROBÍHALA OD PROSINCE 2022 DO LEDNA 2024.

Konečný stav sbírky k 28. 2. 2024 (cílová částka 2 000 000 Kč)

Vybráno přes platformu Donio.cz: 863 096 Kč

Vybráno osobně na faře nebo na účet farnosti: 663 800 Kč

Město Kolín: 500 000 Kč

Toyota Motor Manufacturing: 100 000 Kč

CELKEM vybráno: 2 126 896 Kč

Aktualita 17. 5. 2024

Vážení příznivci nových kolínských varhan v chrámu sv. Bartoloměje,

jsme velmi rádi, že se s vámi můžeme podělit o ty nejlepší zprávy: nové svatobartolomějské varhany jsou dokončeny, naladěny a připraveny pro ty nejlepší varhaníky.

V polovině května dokončil svou práci p. Gripentrog, finský odborník na francouzský typ varhan, který v Kolíně strávil 4 týdny laděním nástroje a nyní se vrací zpět do Helsinek.
Na varhany již také zkouší hrát naši přední varhaníci. A tak když se večer projdete kolem chrámu, můžete mít štěstí a slyšet hrát či improvizovat ty největší mistry. Patří mezi ně např. prof. Tůma, který představí nástroj při inauguračním koncertu, nebo titulární varhaník strahovské baziliky Vladimír Roubal, náš nejlepší liturgický varhaník a improvizátor.
Všichni profesionálové se vyjadřují o varhanách v superlativech, za což jsme všichni nesmírně rádi a vděčni.

Rádi bychom vás tedy co nejsrdečněji pozvali do chrámu sv. Bartoloměje k poslechu nových varhan při následujících příležitostech:

Ještě jednou děkujeme za vaše dary ve sbírce Darujte tón, bez nichž bychom nemohli dokončit tento unikátní nástroj, který je v tuto chvíli opravdu v celé ČR jedinečný. Náš sen se stal skutečností, děkujeme.

SBÍRKA DARUJTE TÓN PROBÍHÁ OD PROSINCE 2022 DO LEDNA 2024.

TISKOVÁ ZPRÁVA: ZDE

Chrám sv. Bartoloměje v Kolíně spěje ke zdárnému dokončení oprav, které zde probíhají více než 20 let. Kompletní rekonstrukce varhan byla jedním z hlavních důvodů, proč farnost požádala a získala dotaci z IROP (jeden z hlavních programů, přes který Česko prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj rozděluje peníze poskytnuté Evropskou unií). 

Nicméně teprve v samotném průběhu rekonstrukce – po očištění kůru, odvezení stávajícího nástroje a po důkladném průzkumu dispozic a akustických možností varhanního kůru – navrhla varhanářská firma Dlabal a Mettler s.r.o. z Olomouce spolu se zhotovitelem Jaromírem Krátkým z Krnova (po pečlivé konzultaci s p. Gripentrogem, odborníkem na ladění tohoto typu varhan) rozšířit nástroj o další rejstříky a přidání třetího manuálu. 

Bohužel rozšíření varhan jde nad rámec dotace IROP a je nutné  náklady na ně pokrýt z vlastních zdrojů. Jelikož to je momentálně nad možnosti kolínské farnosti, rozhodla se oslovit veřejnost a vypsat sbírku spojenou s adopcí jednotlivých píšťal.

Přispět můžete osobně na faře, nebo přes platformu DONIO

Více informací získáte případně na telefonu 601 102 749 (příjem hovorů pondělí-pátek od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00).

Jelikož si velmi vážíme Vaší podpory, připravili jsme si pro Vás poděkování spojená právě s chrámem sv. Bartoloměje a kampaní Darujte tón.

Zde je přehled všech píšťal, které si lze adoptovat: https://bit.ly/3GnaQM2

___________________________

Tón jako DAR

 • Chcete někomu tón darovat? U částek nad 1 000 Kč Vám můžeme zaslat darovací listinu na jméno, které nám sdělíte.

VŠICHNI darující

 • obdrží, poskytnou-li svoji mailovou adresu, děkovný mail od farnosti, a pokud budou souhlasit, zařadíme je na seznam k rozesílání newsletteru s pravidelným zpravodajstvím o dění na kolínské farnosti (chystané koncerty, akce atd.).

KAŽDÝ přispěvatel nad 1 000 Kč

 • od nás dostane darovací listinu s adopcí konkrétní píšťaly – konkrétního tónu – varhan.

___________________________

Pokud přispějete 1 500 Kč a více,

 • přichystali jsme pro Vás sadu 3 pohlednic vydaných pro tuto příležitost s fotografiemi Mííry Lachce a Josefa Čáslavi.
 • Navíc všichni dárci nad 1 500 Kč se objeví na plaketě, která k této akci vznikne a která bude rok vystavená u vchodu kostela a poté instalována u varhan.

Dárcům 2 000 Kč a více

 • pošleme s výše zmíněnými pohlednicemi také nástěnný dvouměsíční kalendář formátu A4.

Dárcům 5 000 Kč a více

 • přibude k pohlednicím a kalendáři i malá píšťalka vyrobená pro tuto příležitost v olomoucké dílně Dlabal a Mettler s.r.o. 

Pro dárce 10 000 Kč a více

 • jsme přichystali obraz na stěnu 23×50 cm s 3 fotografiemi formátu A6 výše zmíněných pánů fotografů,
 • dále prohlídku kostela organizovanou speciálně pro dárce,
 • a i na vás bude čekat malá píšťalka z varhanářské dílny.

Ti, co přispějí 20 000 Kč a více

 • se mohou rozhodnout,
  • zda se zúčastní speciální prohlídky kostela pro dárce,
  • nebo zda si zahrají na kostelní varhany. A to plné 2 hodiny. Pokud sami nehrajete, můžete Váš tón darovat někomu blízkému a zvuku nových varhan naslouchat. (Tento dárek si budete moci vybrat samozřejmě až po instalaci nových varhan :-))))
 • I pro vás máme přichystaný obraz, tentokrát formátu 30×40 cm s fotografií, kterou si sami zvolíte z naší nabídky záběrů chrámu sv. Bartoloměje.
 • A pochopitelně ani Vás nemine malá píšťalka z Olomouce.

Na Vás, kdo přispějete 50 000 Kč a více

 • čeká speciální obraz 50×50 cm – zarámovaný autentický kousek kovu a dřeva, ze kterých píšťaly vznikaly. Nejenže to bude originální doplněk Vašeho interiéru, ale i malá připomínka okamžiku, kdy jste „darovali tón“.
 • Vy také máte možnost vybrat si buď
  • jedinečnou možnost navštívit varhanářskou dílnu v době vzniku kolínských varhan, a podívat se tak mistrům svého řemesla „pod ruce“,
  • nebo můžete „být při tom“ – zažít instalaci varhan v kostele a vidět na vlastní oči, jak se staví unikát svého druhu v Čechách.
   (Tyto dárky mají platnost do léta 2023, kdy se budou varhany instalovat.)
 • A o malou píšťalku vyrobenou olomouckými varhanáři samozřejmě nepřijdete.

A pokud se najde dárce s výší daru, která tu zmíněna nebyla (a přesahuje i naši představivost),

máme v záloze i další zajímavá poděkování typu

 • večeře pro dva v romantické farní zahradě,
 • možnost privátního focení kostela,
 • velkoformátový tisk Vámi vybrané fotografie,
 • uspořádání soukromé prohlídky kostela apod.

Přispějete-li na tento projekt, hmotná poděkování můžete očekávat do 1-2 měsíců od dne Vašeho daru, nehmotná pak dle možností daných situací. O všem Vás budeme včas informovat.

Autoři použitých fotografií: Josef Čáslava, Johana Kratochvíla, Mííra Lachec