Ohlášky – 3. neděle velikonoční

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 14. dubna do 21. dubna 2024

pondělí 15. 4.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 16. 4.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 17. 4.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 18. 4.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 19. 4.8:00 Nejsv. Trojice _18:00 Nejsv. Trojice
sobota 20. 4.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice En
neděle 21. 4.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít, Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 20. dubna – 17:00 Starý Kolín

Neděle 21. dubna – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Výuka náboženství probíhá na faře: Pondělí v 16:30 žáci 1. třídy ZŠ, středa v 16:30 – žáci 2. a 3. třídy ZŠ, čtvrtek v 16:30 – žáci 4. a 5. třídy ZŠ, pátek v 19:00 – žáci 6. třídy a starší (spolčo mládeže). Příprava na 1. svaté přijímání dětí je vždy ve středu od 17:30 na faře. Zváni jsou děti s rodiči.

Katecheze pro dospělé – vždy v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 14. dubna  – 3. Neděle Velikonoční. Koná se sbírka do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních) – více čtěte v dubnovém čísle farního časopisu Bartoloměj.

Neděle 21. dubna  – 4. Neděle Velikonoční.

Ve svých 92 letech zemřela v úterý 9. dubna 2024 v charitním domě v Staré Boleslavi paní Alena Chmelová, naše dlouholetá varhanice v kostele Nejsv. Trojice. Pohřeb byl v pátek 12.4. v Mariánské bazilice v Staré Boleslavi.

Od 10. března do 5. května 2024 je ve farním komunitním centru u sv. Bartoloměje ke zhlédnutí výstava fotografií Františka Stráníka pod názvem Vietnamská mše v chrámu sv. Bartoloměje. Obvykle můžete výstavu navštívit v neděli od 9 do 10 hod. Srdečně zveme!

Bohoslužby v anglickém jazyce. Pro početnou filipínskou komunitu pracující v Toyotě je pravidelná bohoslužba v anglickém jazyce každou sobotu v 18:00 hod. v kostele Nejsv. Trojice.

Zájemci o hru na varhany se mohou přihlásit u paní učitelky Cermanové v Základní umělecké škole Františka Kmocha v Kolíně.

Kurz pro seniory – Jak používat tablet nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání tabletů, chytrých telefonů, počítačů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749. Noví zájemci jsou vítání! Je možné se domluvit předem.

Naše sbírka pod názvem Darujte tón na dokončení rekonstrukce varhan je ukončená. Děkujeme se srdce všem dárcům. Pokud se ještě někomu nedostalo potvrzení o daru, nebo jsme opomenuli zaslat certifikát o darované píšťale, ozvěte se prosím na faře. Děkujeme!

Letní pobyt na horách v Oies v Dolomitech se koná od 8. do 14. července 2024. Přihlašování na webové stránce farnosti.Kapacita ubytování je již naplněna. Nově přihlášeni budou vedeni jako náhradníci.

Farní tábor pro děti bude jako obvykle v klášteře v Zásmukách od 28. července do 3. srpna 2024. Kapacita tábora se již naplnila!!!! Zálohu na tábor můžete přinést na faru, nebo mimo Kolín předat kněžím po mši svaté.