Betlém u sv. Bartoloměje

V tomto roce nebudeme mít v kostele sv. Bartoloměje náš tradiční betlém pod kůrem, protože je na restaurování. Celý kostel je v rekonstrukci. Proto jsme na podzim začali s některými farníky uvažovat o tom,  jak bychom mohli uskutečnit myšlenku venkovního betléma.

Dostal jsem kontakt na řezbáře pana Jiřího Halouzku v Jiříkově (okres Šumperk), který se léta zabývá vyřezáváním soch do betléma a to v životní velikosti. Spolu s naším bohoslovcem Václavem jsme navštívili Galérii Praděd v Jiříkově a shlédli jsme neuvěřitelný soubor betlémů, které pan Halouzka vystavuje v galérii a také půjčuje městům jako Brno, Plzeň a jiným. Každá socha je vytvořena z jednoho kmene stromu. Můžeme říct, že každá socha má paměť stromu, z kterého je vyrobena. Pan Halouzka neustále tvoří nové soubory soch pro venkovní betlémy. Na mé překvapení řekl, že jeden soubor s 22 sochami může půjčit i do Kolína.

Po návratu do Kolína jsem navštívil pana starostu města Kolína Michaela Kašpara a oslovil ho, jestli by město mělo zájem na realizaci této myšlenky spolupracovat. Bylo vidět, že pan starosta byl myšlenkou nadšený. Domluvili jsme se tedy, že farnost dá postavit přístřešek pro betlémskou scénu a město Kolín pronajme sochy a zařídí před začátkem adventu dovoz soch a po Vánocích zase odvoz.

Betlém tedy bude k vidění po celou dobu adventu a Vánoc až do svátku Křtu Páně. Těším se moc na to, že lidé budou chodit k sv. Bartoloměji nejen na procházku na parkán, ale budou mít také příležitost o události narození Ježíše Krista uvažovat, mluvit se svými dětmi, vnuky i mezi dospělými.

Přál bych si, samozřejmě, abychom mohli s touto tradicí pokračovat i příští Vánoce a dosáhnout časem třeba i to, že bychom sochy do betléma nemuseli půjčovat, ale je prostě tady mít. Napadlo mě, že by třeba o to některé instituce, firmy nebo i jednotlivci stáli a adoptovali si tu či onou sochu. Proto chci oslovit širší veřejnost s možností stát se partnery budoucího kolínského betlému. O možnostech jak se podílet na tomto společném projektu se dovíte zde.

V případě, že by chtěli popořit koupi soch také jednotlivci, můžete zasílat příspěvky na účet farnosti 3252369369/0800 s variabilním symbolem 12112120 anebo zjednodušeně prostřednictvím QR kódu

Typovou darovací smlouvu neleznete zde. V případě dotazů pište na mail: farnost-kolin@volny.cz anebo volejte na tel.: 604 294 247 (Ján Halama).

Osobně by se mi líbili další léta přistavět další přístřešek pro živé ovečky, kozičku nebo oslíka. To je zatím jen sen. Budu rád, když o myšlence dáte vědět dalším lidem a přijdete na chvíli na parkán u kostela sv. Bartoloměje se svými dětmi, vnuky nebo i sami. Přeji Vám radostný a pokojný advent. Buďte hlavně zdrávi a Bůh Vám žehnej.

Přeji Vám požehnaný advent a milostiplné Vánoce 2021.

Ján Halama SVD, farář