Matky Boží Panny Marie – Nový rok

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 1. ledna do 8. ledna 2022

pondělí 2. 1.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 3. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 4. 1.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 5. 1.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 6. 1.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Sv. Bartoloměj
sobota 7. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 8. 1.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 7. ledna – 15:00 Starý Kolín.

Neděle 8. ledna – 8:00 Velký Osek, 9:00 Velim – Česká mše vánoční J. Ryby , 9:30 Pňov Předhradí 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Katecheze pro dospělé –  vždy v úterý v 17:30. Nahlašování u p. faráře (tel.: 604294247). O vánocích katecheze nebude. Nejbližší katecheze je v programu v úterý 10. ledna 2023.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) a v sobotu v 17:30 v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 1. ledna Slavnost Matky Boží, Panny Marie  Nový rok.

Pondělí 2. ledna – památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.

Pátek 6. ledna – Slavnost Zjevení Páně. Odpoledne v 16 hod. bude u betléma na parkáně Třikrálové zastavení. Vystoupí mládežnický sbor farnosti – Boží děcka, přijdou také Tři králové.

Neděle 8. ledna Svátek Křtu Páně.

Na webové stránce farnosti je již odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Chystáme Farní ples, který se bude konat v pátek 13. ledna 2023 v Městském společenském domě v Kolíně. Začátek bude v 20:00. Hraje Cimbál Praha. Vystoupí Jana Veberová, sopranistka. Slovem bude provázet Lucie Trmíková. Vstupenky jsou již volně v prodeji pro všechny:

  • na faře, Brandlova 25
  • v Zlatnictví Jan Hora, Pražská 3
  • ve vinotéce u Tomšů, U Křižovatky 90

Adopce na dálku – I letos pokračujeme v našem projektu Adopce na dálku, v kterém prostřednictvím Arcidiecézní charity „adoptujeme“ dětí v Asii, Africe a jedno v Bělorusku, celkem 6 dětí, kterým přispíváme na celoroční školné. Vaše příspěvky můžete přinášet na faru nebo p. Dvořákové u sv. Víta na Zálabí anebo můžete poslat na účet farnosti s poznámkou Adopce na dálku. Na požádání vystavíme potvrzení o přijetí daru pro daňové účely. Prosíme, abyste uvedli svoje jméno, příjmení a adresu, zvláště u nových dárců. U těch, kteří pokračují v adopci, již adresy máme.

Farní tábor pro děti bude v termínu 16.-22. červenec 2023 v klášteře v Zásmukách. Bližší informace a přihlášky budou na jaře 2023.