Neděle Křtu Páně

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 8. ledna do 15. ledna 2022

pondělí 9. 1.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 10. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 11. 1.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 12. 1.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 13. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 14. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 15. 1.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 14. ledna – 15:00 Starý Kolín.

Neděle 15. ledna – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Katecheze pro dospělé –  vždy v úterý v 17:30. Nahlašování u p. faráře (tel.: 604294247).

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) a v sobotu v 17:30 v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 8. ledna Svátek Křtu Páně. Odpoledne v 15:00 bude na faře ministrantská schůzka. Dnes odpoledne bude ještě otevřený kostel sv. Bartoloměje pro veřejnost. Když to někomu čas dovolí, prosíme o nahlášení se na hlídaní kostela. Děkujeme.

Neděle 15. ledna 2. neděle v mezidobí.

Na webové stránce farnosti je již odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Farní ples se bude konat v pátek 13. ledna 2023 v Městském společenském domě v Kolíně. Začátek bude v 20:00. Hraje Cimbál Praha. Vystoupí Jana Veberová, sopranistka. Slovem bude provázet Lucie Trmíková. Vstupenky jsou již volně v prodeji pro všechny:

  • na faře, Brandlova 25
  • v Zlatnictví Jan Hora, Pražská 3
  • ve vinotéce u Tomšů, U Křižovatky 90

Století verbistů na Slovensku a v Česku. V tomto roce si připomeneme 100 let od příchodu verbistů na území tehdejšího Československa. Při té příležitosti bude Televize LUX v neděli 15. ledna 2023 od 10 hod. vysílat přímí přenos mše svaté z kostela sv. Arnolda Janssena z Bratislavy. Hlavním celebrantem bude bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. TV LUX se dá sledovat také na přes internetové vysílání na stránce www.tvlux.sk

Adopce na dálku – I letos pokračujeme v našem projektu Adopce na dálku, v kterém prostřednictvím Arcidiecézní charity „adoptujeme“ dětí v Asii, Africe a jedno v Bělorusku, celkem 6 dětí, kterým přispíváme na celoroční školné. Vaše příspěvky můžete přinášet na faru nebo p. Dvořákové u sv. Víta na Zálabí anebo můžete poslat na účet farnosti s poznámkou Adopce na dálku. Na požádání vystavíme potvrzení o přijetí daru pro daňové účely. Prosíme, abyste uvedli svoje jméno, příjmení a adresu, zvláště u nových dárců. U těch, kteří pokračují v adopci, již adresy máme.

Farní tábor pro děti bude v termínu 16.-22. červenec 2023 v klášteře v Zásmukách. Bližší informace a přihlášky budou na jaře 2023.