Ohlášky – 1. neděle adventní

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 1. prosince do 8. prosince 2019

neděle 1. 12.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 2. 12.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 3. 12.6:30 sv. Bartoloměj – roráty8:00 Nejsv. Trojice_
středa 4. 12.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 5. 12.6:30 sv. Bartoloměj – roráty8:00 Nejsv. Trojice_
pátek 6. 12.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 7. 12.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 8. 12.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – V pondělí a ve středu v 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství: Pondělí – 1. třída začátek v 16:30, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:30 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

Katecheze pro dospěléstarší skupina v úterý v 17:00, nová skupina ve středu v 17:30.

Příprava mládeže na biřmování – ve čtvrtek v 18:00 na faře.

Společenství manželů – každý 1. a 3. pátek v měsíci v 19 hod. na faře.

Modlitební setkání – každý čtvrtek v 19:00 hod na faře.

Aktuality

Neděle 1. prosince – 1. neděle adventní.

Sobota 7. prosince 2019 – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.

Neděle 8. prosince – 2. neděle adventní. Vykonáme Mikulášskou sbírku Arcibiskupství na bohoslovce. Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu se v tomto roce přesouvá na pondělí 9. prosince.

V neděli 24. listopadu 2019 jsme vykonali účelovou sbírku farnosti na pojištění kostelů. Spolu jste přispěli 25.570 Kč. Děkujeme všem dárcům, také těm, kteří přispěli přímo na účet farnosti.

Mikulášská besídka. V neděli 1. prosince 2019 v 15:00 zveme rodiče a děti na Mikulášskou besídku do komunitního centra na faře. Program připravilo spolčo naší mládeže. Sv. Mikuláš se o sladké odměny pro děti postará. Sv. Mikuláš od dětí očekává básničku nebo písničku.

Začala adventní doba, a proto je částečně změněný  program bohoslužeb. V úterky a čtvrtky budou ranní rorátní mše v 6:30 hod. u sv. Bartoloměje a také ranní mše v 8:00 u Nejsv. Trojice. V tyto dny, po dobu adventu, nebudou další bohoslužby. Program adventních bohoslužeb a vánočních mší je v prosincovém číslu časopisu Bartoloměj. Od prosince bude kratší pravidelná adorace – půl hodiny (pondělí a středa od 11:00 hod.)

Biblické sdílení jako příprava na Vánoce. Pokračuje duchovní obnova formou 4 setkání nad biblickými texty. Setkání se koná na faře vždy ve čtvrtek v 19:00 hod. Další setkání jsou 5., 12. a 19. prosince. Srdečně zveme.

Adopce na dálku. Naše farnost pokračuje v misi pod názvem Adopce na dálku. Tímto způsobem si adoptujeme 7 dětí a podpoříme prostřednictvím Charity jejich vzdělávání. O projektu Vás průběžně informujeme v časopisu Bartoloměj. Ti, kteří budou pokračovat v podpoře projektu, prosíme, aby nás kontaktovali (p. Elišku Zelenkovou, Dvořákovy, faru) a přinesli svůj příspěvek. Zvláště prosíme ty, kteří budou chtít potvrzení kvůli daním, aby svůj příspěvek přinesli do poloviny prosince. Děkujeme!

Adventní duchovní obnova bude v naší farnosti v sobotu 14. prosince 2019. Začátek  je v 9:30 hod. v komunitním centru na faře. Bude také příležitost k svátosti smíření. Na zakončení duchovní obnovy budeme slavit mši svatou v 12:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Duchovní obnovu povede otec Karel Moravec farář v Králikách.

V kostelích je k dispozici prosincové číslo farního časopisu Bartoloměj a také misijní časopis Hlasy.