Ohlášky – 1. neděle adventní

Program farnosti

  1. neděle adventní

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 2. prosince do 9. prosince 2018

neděle 2. 12. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 3. 12. 08:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 4. 12. 6:30 Sv. Bartoloměj 08:00 Nejsv. Trojice
středa 5. 12. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 6. 12. 6:30 Sv. Bartoloměj 08:00 Nejsv. Trojice
pátek 7. 12. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 8. 12. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 9. 12. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – pondělí a středa 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí a středa– 1 hodinu před mší svatou od 10:30. Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství. Náboženství pro žáky prvního stupně: Pondělí – 1. třída začátek v 16:15, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:15 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. (V pátek 7.12. náboženství nebude)

Katecheze pro dospělé: v úterý v 17:30. Místo: komunitní centrum na faře.

Modlitební společenství: ve čtvrtek v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

Aktuality

Pondělí 3. prosince 2018 – památka sv. Františka Xaverského, kněze.

Pátek 7. prosince 2018 – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.

Sobota 8. prosince 2018 – slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu – doporučený svátek.

Následující neděle 9. prosince 20182. neděle adventní . Vykonáme mikulášskou sbírku na bohoslovce.

Mikulášská besídka. V neděli 2. prosince 2018 zveme děti a rodiče na setkání se sv. Mikulášem. Začátek je v 15:00 v komunitním centru na faře.

Volby do farní pastorační rady. Blíží se konce funkčního období Farní pastorační rady. Farní pastorační rada na svém zasedání dne 24.10.2018 rozhodla, že volby do farní pastorační rady se budou konat v neděli 2. prosince 2018. Na základě vašich návrhů kandidátů jsme sestavili listinu se jmény 12 kandidátů, které nominoval největší počet farníků, které jsou zveřejněny na nástěnkách. Ve volbách 2. prosince 2018 budeme volit maximálně 4 jména, protože do rady volíme 4 zástupce.

Kdo bude členem farní rady? Z titulu své funkce jsou členy farní pastorační rady: farář (předseda farní rady) a jeho farní vikáři. Dále do farní rady delegují svého zástupce katolická církevní sdružení nebo instituce, které jsou ustanoveny ve farnosti – v případě naší farnosti se jedná o Dvouletou katolickou střední a mateřskou školu a Farní Charitu. Dále to budou 4 volení členové, kterých si zvolíte přímo vy farníci. A nakonec farář jmenuje a doplní farní radu dle svého uvážení. Počet jmenovaných však nemůže překročit počet volených členů. V našem případě farář jmenuje dle svého uvážení další 3 členy farní rady.

Modlitební společenství. Zveme do modlitebního společenství, které se bude scházet vždy ve čtvrtek v 19 hod. v komunitním centru na faře. Je otevřené pro kohokoli, kdo se chce modlit za farnost, ducha otevřenosti a služby a jeden za druhého. Kontaktní osobou je Martin Tejkal.

Roráty. Také v tomto roce budeme v adventní době slavit rorátní mše. Ranní mše ke cti Panny Marie budeme v adventní době slavit vždy v úterý a čtvrtek v 6:30 hod. Každé adventní úterý zveme děti k účasti na rorátech. Připravte si lucerničky a budíky na ráno. Začínáme v úterý 4. prosince 2018. Srdečně zveme děti, rodiče i prarodiče a také všechny farníky. Z důvodu rorát je změna času mší. Prosím, seznámte se s programem na nástěnkách a také v prosincovém čísle časopisu Bartoloměj.

Adventní duchovní obnova pro naši farnost se bude konat v sobotu 15. prosince 2018. Začátek je v 9:30 hod. v komunitním centru na faře. Bude také příležitost k svátosti smíření. Na zakončení duchovní obnovy budeme slavit mši svatou ve 12:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Duchovní obnovu povede otec Michael Špilar, farář v Praze na Chodově.

Časopis Bartoloměj. Je k dispozici nové prosincové číslo farního časopisu.