Ohlášky – 1. neděle postní

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 26. února do 5. března 2022

pondělí 27. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 28. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 1. 3.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 2. 3.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 3. 3.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 4. 3.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 5. 3.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 4. března – 15:00 Starý Kolín.

Neděle 5. března – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Příprava na první svaté přijímání – pravidelná příprava dětí a rodičů je ve středu od 17:30 hod. (od 1. března)

Katecheze pro dospělé –  vždy v úterý v 17:30. Nahlašování u p. faráře (tel.: 604294247).

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) a v sobotu v 17:30 v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 26. února – 1. neděle postní.

Neděle 5. března – 2. neděle postní.

Křížová cesta Na Vinici. Na první postní neděli dne 26. února 2023 si ve 14 hod. vykonáme křížovou cestu Na Vinici. Srdečně zveme.

Ve středu 1. března začne příprava na první svaté přijímání. Očekává se také účast rodičů/rodiče. Začátek je v 17:30 ve farním komunitním centru (Brandlova 25). Příprava bude pokračovat pravidelně každou středu.

Křížové cesty v postní době budou vždy v pátek v 17:15 a v neděli v 17:30 v kostele Nejsv. Trojice (vyjma první postní neděle a Velkého pátku). Účastí na modlitbě křížové cesty je možné za  obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky (zpověď, sv. přijímání a modlitba za Sv. Otce).

Postní duchovní obnova naší farnosti bude v sobotu 18. března od 9:30 ve farním sálu. Téma: „Duchovní vzkříšení podle Jana od Kříže“. Obnovu povede otec David Peroutka, karmelitán.

Ve farním komunitním centru je instalovaná nová výstava historických pohlednic Kolína. Srdečně Vás zveme nahlédnout do dávnější i nedávné historie města Kolína po nedělní mši svatá u sv. Bartoloměje.

Na webové stránce farnosti je odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Naše kampaň má motto Darujte tón. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Přípravu snoubenců na přijetí svátosti manželství bud ve dnech 22.-23. dubna 2023 ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Začátek bude v sobotu v 9:30. Přihlašování u p. faráře (tel.: 604 294 247)

Farní tábor pro děti bude v termínu 16.-22. červenec 2023 v klášteře v Zásmukách. Bližší informace a přihlášky budou na jaře 2023.

Nové březnové číslo farního časopisu Bartoloměj je připravené v kostelích.

Obnovili jsme živé vysílání mší svatých z kostela sv. Bartoloměje. Můžete je vidět na facebookové stárnce farnosti a nově také na youtube kanálu farnosti (najdete přímo na webové stránce farnosti).

Postní kasičky – v kostelích jsou připraveny charitní postní kasičky. Cílem odříkaní si jídla je láska k bližnímu. Ušetřené prostředky si můžete odkládat do postní kasičky a na Velký pátek přinést do kostela. Kasičky na Velikonoce odevzdáme farní charitě. Uspořené prostředky můžete věnovat chudým a potřebným také podle vlastního uvážení.