Ohlášky – 1. neděle postní

Ohlášky Kolínské farnosti pro období od 5. do 12. března 2017

Dnes je neděle 5. března 20171. neděle postní

Bohoslužby:  08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

     
Pondělí 6.3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Úterý 7.3.  8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Středa 8.3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Čtvrtek 9.3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Pátek  10.3. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Sobota 11.3. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Neděle 12.3. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 sv. Vít-Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích naši farnosti podle pravidelného rozpisu.

 

Pondělí, středa, čtvrtek – od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hod. přede mši sv.

Následující neděle 12. března 20172. neděle postní

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mši sv. pondělí – sobota.

Pobožnost křížové cesty – každý pátek v postní době v 17.15 hod. v kostele Nejsv. Trojice. V neděli vždy v 17.30 přede mši sv. v kostele Nejsv. Trojice.

Příprava na první svaté přijímání. Příprava je pravidelně ve středu v 17:30. Místo přípravy: komunitní centrum (na faře).

Ve čtvrtek 9.3.2017 v 17:45 pokračuje série přednášek pod názvem Budování pozitivních vztahů – Jak osvobodit svoji přítomnost od vlivu minulosti. Přednášky vede pater Ján Halama SVD. Nejbližší téma přednášky: nástroje na osvobození své přítomnosti od minulosti a aplikace na různé druhy vztahů. Závěr série přednášek.

Příprava na přijetí svátostí pro dospělé. Setkání je pravidelně ve středu v 19:00 hod. na faře. Příprava je otevřená pro další zájemce. Dospělí, kteří mají zájem přijat svátost křtu anebo se připravit na další svátosti – sv. přijímání, biřmování se mohou hlásit u p. faráře (tel.: 604 294247).

Katecheze pro starší žáky a středoškoláky je vždycky v pátek večer po mši sv. Předpokládá se i účast žáků na večerní mši sv. Katecheze je po skončení mši sv. na faře.

Katecheze pro ostatní žáky v běžném čase na faře.

Anglické večery (English Evenings). Všechny zájemce o anglické konverzace zveme na English Evenings. První setkání se bude konat v sobotu 11. března 2017 od 19:00 hod. v komunitním centru na faře. Setkání bude vést otec Georges Mondo. Případné dotazy adresujte na: mondomak@yahoo.fr