Ohlášky – 1. neděle adventní

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 28. listopadu do 5. prosince 2021

pondělí 29. 11.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
úterý 30. 11.6:30 Sv. Bartoloměj8:00 Nejsv. Trojice_
středa 1. 12.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 2. 12.6:30 Sv. Bartoloměj8:00 Nejsv. Trojice_
pátek 3. 12.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 4. 12.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 5. 12.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 4. prosince –  15:00 Starý Kolín.

Neděle 5. prosince – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 do 11:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně. Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Zpívaní dětí – Mladší děti (1. stupeň ZŠ): středa   14:45 – 15:30 hod. Sólové zpívání: středa   15:30 – 16:25 hod. Starší děti: (a mládež) pondělí  17:20 – 18:40 hod.

Katecheze dospělých – v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 28. listopadu 1. neděle adventní. V 15:00 je na faře setkání ministrantů.

Úterý 29. listopadusvátek sv. Ondřeje, apoštola.

Pátek 3. prosince – památka sv. Františka Xaverského, kněze.

Neděle 5. prosince 2. neděle adventní.

Dnes požehnané adventní věnce jsou k vzetí za dobrovolný příspěvek. Příspěvky jsou určeny pro obnovu varhan v chrámu sv. Bartoloměje.

Roráty. úterý a čtvrtek budou v 6:30 rorátní mše svaté. V úterý zveme zvlášť děti, mše svaté budou mít tematické kázně zaměřené na děti. Po rorátní mši zveme děti na snídaně na faru. V úterý a čtvrtek po celý advent je změněn pořad bohoslužeb. Rorátní mše svaté jsou ranní adventní mše slavené ke cti Panny Marie. Nezapomeňte si na roráty vzít lucerny. Mše začínají za tmy.

Prosincové číslo farního časopisu Bartoloměj je připravené v našich kostelích.

Synoda. 17. října 2021 se v diecézích rozběhl proces přípravy na biskupskou synodu věnovanou procesu synodality, tedy vzájemného soužití, naslouchání a spoluúčasti uvnitř církve. V rámci tohoto procesu vznikají ve farnostech malé pracovní skupiny, které se tématem zabývají. Skupinky budou vznikat i v naší farnosti, zapojit se může každý. První setkání se uskuteční v lednu 2022.

Více informací k tématům, kterými se synoda bude zabývat a k tomu, jak se můžete zapojit i vy, připravujeme pro příští číslo časopisu Bartoloměj. Již nyní se podrobnosti dočtete na webu cirkev.cz a a apha.cz.

Venkovní betlém jsme nainstalovali na parkánu u chrámu sv. Bartoloměje. Sochy v betlémě jsou zapůjčeny od řezbáře Jiřího Halouzky z Jiříkova v okresu Šumperk. Otevřen je každý den do 19:00 hod. Na Štědrý den bude otevřeno do 24:00 hod. Více o betlémě ve farním časopisu Bartoloměj.

Odpustky pro duše v očistci – V měsíci listopadu je možno libovolných 8 dnů získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se za zemřelé. Na základě dekretu Apoštolské penitenciárie ze dne 22.10.2021 se rozšířila možnost získat odpustky pro duše zemřelých na celý listopad. Plnomocný odpustek může být pro užitek věřících přenesen na jiných až osm dnů v rámci měsíce listopadu, (libovolných 8 dnů v daném měsíci), nemusejí následovat bezprostředně za sebou — jednotliví věřící si mohou tyto dny svobodně vybrat.

Žehnání komunitního centra Farní charity na Zálabí, které bylo naplánované na 7. prosince, se z důvodu zhoršující se epidemiologické situace překládá na březen r. 2022. Program bude upřesněn.

Opatření vlády ČR v souvislosti s nemocí způsobenou covid-19. Ministerstvo zdravotnictví upravilo od 1. listopadu 2021 epidemiologická opatření a nařizuje ve všech případech povinnost ochrany dýchacích cest na bohoslužbách a dodržování rozestupů 1,5 metru tam, kde je to prakticky možné a nedojde k závažnému narušení konání bohoslužeb. Výjimku mají přednášející, čtenáři, kazatelé, kantoři, zpěváci apod. Na bohoslužbách není nutné prokazovat se testem/očkováním/proděláním nemoci. Na jiných akcích kulturního nebo podobného charakteru jsou účastníci povinni mít toto potvrzení, byť by akce byla pořádána církví. Více na stránce cirkev.cz.

Farní pobyt na horách
V termínu jarních prázdnin 13. 2. – 19. 2. 2022 organizuje naše farnost „sportovněduchovní“ pobyt v Hotelu Poutní dùm (https://www.poutnidum.com/) v Králíkách.

K dispozici jsou dvě kategorie pokojù:
Pokoje se společným soc. zařízením na chodbě: cena 300 kč/osoba noc, jak děti, tak dospělí.
Zarezervováno je pro nás 6 čtyrlùžkových pokojù.

Polopenze/dospělá osoba/den 260,- Kč.
Polopenze/dětì/den 182,- Kč.

Pokoje s vlastním soc. zařízením od 1600 za pokoj za noc včetně snídaně.
Večeře 140 Kč – 1 hlavní chod.
Rezervuje si každý zájemce sám.

K dispozici je restaurace, společenská místnost, kaple, herna pro děti.

Možnosti lyžování:
Skiareál Šanov – 10min jízdy autem
Skiareál Dolní Morava – 15min autem
běžkařské tratì na Dolní Moravě, 1 okruh přímo v místě

Požadavek pro vstup a ubytování v hotelu: Systém ONT: Očkování – prodělaná Nemoc – Test. Dále podle aktuálních opatření.

Zájemci nechť se hlásí na 737 129 378 nebo na tomas.pavela@gmail.com.