Ohlášky – 10. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 9. června do 16. června 2024

pondělí 10. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 11. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 12. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:00 Sv. Bartoloměj_
čtvrtek 13. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 14. 6.8:00 Nejsv. Trojice _18:00 Sv. Vít – Zálabí
sobota 15. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice En
neděle 16. 6.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 15. června  – 17:00 Starý Kolín.

Neděle 16. června – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Výuka náboženství probíhá na faře: Pondělí v 16:30 žáci 1. třídy ZŠ, středa v 16:30 – žáci 2. a 3. třídy ZŠ, čtvrtek v 16:30 – žáci 4. a 5. třídy ZŠ, pátek v 19:00 – žáci 6. třídy a starší (spolčo mládeže). Příprava na 1. svaté přijímání dětí je vždy ve středu od 17:30 na faře. Zváni jsou děti s rodiči.

Katecheze pro dospělé – vždy v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 9. června10. neděle v mezidobí.

Pondělí 11. června – památka sv. Barnabáše, apoštola.

Čtvrtek 13. června – památka sv. Antonína z Padovy.

Sobota 15. června – památka sv. Víta.

Neděle16. června11. neděle v mezidobí.

Ve středu 12. června v 19 hod. bude v kostele sv. Bartoloměje inaugurační koncert na nových varhanách. Na varhany hraje prof. Tůma. Vstupné je dobrovolné. Srdečně zveme.

V pátek 14. června v 18 hod. bude v kostele sv. Víta na Zálabí poutní mše svatá. Srdečně zveme.

V sobotu 22. června v 17 hod. si při mši svaté u sv. Bartoloměje připomene František Čech 5. výročí kněžského svěcení. Srdečně jste zváni. Po mši bude možnost popovídaní ve farním komunitním centru na Brandlově ul.

pátek 31. května byla ve farním komunitním centru u sv. Bartoloměje otevřená výstava maleb Vladimíra Jana Hnízda pod názvem Mezi nebem a zemí. Výstava je připravena ve spolupráci s Regionálním muzeem v Kolíně. Výstavu je možné navštívit také ve středu od 15:30 do 16:30, v pátek od 15 do 17 hod. a v neděli od 9 do 9:30 hod.

Modlitby otců. Od června budou ve farním komunitním centru každé první pondělí v měsíci v 18:00 modlitby otců. Další setkání bude v pondělí 1. července 2024. Srdečně Vás zveme seznámit se s touto formou modlitby a společenství otců a mužů.

Bohoslužby v anglickém jazyce. Pro početnou filipínskou komunitu pracující v Toyotě je pravidelná bohoslužba v anglickém jazyce každou sobotu v 18:00 hod. v kostele Nejsv. Trojice.

Kurz pro seniory – Jak používat tablet nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání tabletů, chytrých telefonů, počítačů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749. Noví zájemci jsou vítání! Je možné se domluvit předem.

Letní pobyt na horách v Oies v Dolomitech se koná od 8. do 14. července 2024. Přihlašování na webové stránce farnosti.Kapacita ubytování je již naplněna. Nově přihlášeni budou vedeni jako náhradníci.

Farní tábor pro děti bude jako obvykle v klášteře v Zásmukách od 28. července do 3. srpna 2024. Kapacita tábora se již naplnila!!!! Zálohu na tábor můžete přinést na faru, nebo mimo Kolín předat kněžím po mši svaté.

Farnost Český Brod nabízí volné místa na letním táboře v Chotěborkách (20.-26. červenec 2024). Více informací zde: https://farnostcbrod.cz/blog_clanek.php?clanek=8148