Ohlášky – 11. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 18. června do 25. června 2023

pondělí 19. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 20. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 21. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 22. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 23. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 24. 6.XXX_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 25. 6.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 24. června –  17:00 Starý Kolín.

Neděle 25. června – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Příprava na první svaté přijímání – pravidelná příprava dětí a rodičů je ve středu od 17:30 hod.

Katecheze pro dospělé –  vždy v úterý v 17:30.

Aktuality

Neděle 18. června11. neděle v mezidobí. Odpoledne v 15 hod. bude na faře schůzka ministrantů.

Středa 21. června – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka..

Sobota 24. června – Slavnost Narození svatého Jana Křtitele. V sobotu ráno nebude mše svatá v kostele Nejsv. Trojice.

Neděle 25. června12. neděle v mezidobí. Vykonáme Svatopetrskou sbírku na bohoslovce.

Kněžské svěcení Lukáše Hanúseka SVD se koná v sobotu 24. června 2023 v 10:00 hod. v Pezinku. Vzhledem k tomu, že zájemců nebylo dost, autobus objednávat nebudeme.  

Příprava na přijetí svátosti biřmování. Na podzim tohoto roku začne příprava na přijetí svátosti biřmování, která je završením křesťanské iniciace a začátkem dospělého křesťanského života. Pro přijetí této svátosti se požaduje věk min. 14 let v době přijetí svátosti. Slavnost biřmování bude v naší farnosti na podzim r. 2024. Přihlašování bude možné už brzo na webové stránce farnosti.

Kurz pro seniory – Jak používat počítač nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání počítače, chytrých telefonů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749. Kurz nebude ve středu 28.6.

Ve farním komunitním centru je instalovaná výstava historických pohlednic Kolína. Srdečně Vás zveme nahlédnout do dávnější i nedávné historie města Kolína po nedělní mši svatá u sv. Bartoloměje.

Na webové stránce farnosti je odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Naše kampaň má motto Darujte tón. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Farní tábor pro děti bude v termínu 16.-22. červenec 2023 v klášteře v Zásmukách. Přihlašování na tábor je zde: https://bit.ly/farnitabor2023 Obsazeny jsou už všechny místa, můžete dál nahlašovat vaše děti jako náhradníky. V případě, že se místo uvolní, oslovíme Vás. Minulé ročníky se nám vydařily díky Bohu i silné duchovní podpoře vás, farníků, proto se na vás i letos obracíme s výzvou, abyste na přípravu a průběh tábora mysleli ve svých modlitbách.