Ohlášky – 12. neděle v mezidobí

Program farnosti

Slavnost sv. Jana Křtitele

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 24. června do 1. července 2018

neděle 24. 6. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 25. 6. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 26. 6. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 27. 6. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 28. 6. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 29. 6. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 30. 6. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 1. 7. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

Od neděle 1.7. 2018 bude pořádek mší svatých v prázdninovém režimu. Nebudou také některé mše v týdnu v Kolíně, z toho důvodu, že v čase čerpání dovolené bude přítomen většinou jen jeden kněz. Prosíme, abyste se seznámili s programem bohoslužeb na stránkách farnosti anebo na nástěnkách.

Pravidelný program

V pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 až do mše sv. je hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hodiny přede mší sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Příprava na biřmování mládeže je každý pátek po skončení mše svaté v 19:00 hod na faře.

Lektoři. Prosíme, abyste se zapisovali na čtení při bohoslužbách. Seznam je v sakristii.

Aktuality

Dnes, v neděli 24. června 2018 se koná tzv. Svatopetrská sbírka na bohoslovce naši arcidiecéze.

Čtvrtek 28. června 2018 slavíme památku sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

Pátek 29. června 2018 je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.

Následující neděli 1. července 2018 je 13. neděle v mezidobí.Předpokládaný návrat bude mezi 15- 16 hodinou.

Petice. Doporučujeme podpořit petici Aliance pro rodinu na podporu manželství.

Bohoslužby o prázdninách. V kostelích si můžete vzít si letáčky s programem bohoslužeb na letní prázdniny.