Ohlášky – 12. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 23. června do 30. června 2019

neděle 23. 6.8:00 Sv. Bartoloměj, 9:30 Sv. Vít, Zálabí15:00 Sv. Bartoloměj18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 24. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 25. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 26. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 27. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 28. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 29. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 30. 6.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku. V neděli 23.6. slavíme v naší farnosti primici – slavení první mše svaté novokněze. Nebude proto mše ve Veltrubech, v Pňově-Předhradí a v Nové Vsi.

Pravidelný program

Sv. zpověď –  pondělí, středa a čtvrtek 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa, čtvrtek – 1 hodinu před polední mší svatou od 10:30.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství. Začne znovu po letních prázdninách.

Katecheze pro dospělé: v úterý v 17:30. Místo: komunitní centrum na faře

Chrámový pěvecký sbor: nácvik v úterý v 19:00 v komunitním centru na faře.

Modlitební společenství:  Zahájení bude oznámeno po letních prázdninách.

Společenství manželů: vždy v 1. a 3. pátek v měsíci, začátek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 23. června 2019 – 12. neděle v mezidobí. V 15:00 u sv. Bartoloměj slaví František Čech svoji primiční mši svatou.

Pondělí 24. června 2019 – slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Pátek 28. června 2019 – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Sobota 29. června 2019slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, doporučený svátek

Neděle 30. června 2019 – 13. neděle v mezidobí.

V neděli 16. června jsme vykonali účelovou sbírku na vybavení Farního komunitního centra. Spolu jste darovali 25.116,- Kč. Všem dárcům vyslovujeme upřímné Pán Bůh zaplať!

Děkujeme Vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem přispěli k důstojné oslavě primiční mši svaté.