Ohlášky – 12. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 25. června do 2. července 2023

pondělí 26. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 27. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 28. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 29. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice18:00 Nejsv. Trojice
pátek 30. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Sv. Bartoloměj
sobota 1. 7.XXX_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 2. 7.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 1. července –  17:00 Starý Kolín.

Neděle 2. července – 8:00 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Katecheze pro dospělé –  v úterý v 17:30.

Aktuality

Neděle 25. června12. neděle v mezidobí. Vykonáme Svatopetrskou sbírku na bohoslovce.

Středa 28. června – památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, učitele církve.

Čtvrtek 29. června – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – doporučený svátek. Mše svatá bude také v 18 hod. v kostele Nejsv. Trojice.

Neděle 2. července13. neděle v mezidobí.

Ve středu 28.6. bude v 8 hod. v kostele Nejsv. Trojice mše svatá s poděkováním za končící školní rok.

V pátek 30.6 po ranní mši (8:30 hod.), zveme na brigádu do kostela Nejsv. Trojice, budeme natírat podlahy lavic nátěrem proti červotoči. Z toho důvodu je večerní mše svatá přeložena do kostela sv. Bartoloměje.

Příprava na přijetí svátosti biřmování. Na podzim tohoto roku začne příprava na přijetí svátosti biřmování, která je završením křesťanské iniciace a začátkem dospělého křesťanského života. Pro přijetí této svátosti se požaduje věk min. 14 let v době přijetí svátosti. Slavnost biřmování bude v naší farnosti na podzim r. 2024. Přihlašování bude možné už brzo na webové stránce farnosti.

Kurz pro seniory – Jak používat počítač nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání počítače, chytrých telefonů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749. Kurz bude o prázdninách 12. a 26. července a 9. a 23. srpna.

Ve farním komunitním centru je instalovaná výstava historických pohlednic Kolína. Srdečně Vás zveme nahlédnout do dávnější i nedávné historie města Kolína po nedělní mši svatá u sv. Bartoloměje.

Na webové stránce farnosti je odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Naše kampaň má motto Darujte tón. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Farní tábor pro děti bude v termínu 16.-22. červenec 2023 v klášteře v Zásmukách. Přihlašování na tábor je zde: https://bit.ly/farnitabor2023 Obsazeny jsou už všechny místa, můžete dál nahlašovat vaše děti jako náhradníky. V případě, že se místo uvolní, oslovíme Vás. Minulé ročníky se nám vydařily díky Bohu i silné duchovní podpoře vás, farníků, proto se na vás i letos obracíme s výzvou, abyste na přípravu a průběh tábora mysleli ve svých modlitbách.