Ohlášky – 13. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 28. června do 5. července 2020

neděle 28. 6.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 29. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice18:00 Nebovidy
úterý 30. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 1. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
čtvrtek 2. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
pátek 3. 7.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 4. 7.8:30 Chotouň sv. Prokop_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 5. 7.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 4. července 2020  8:30 Svatoprokopská poutní mše v Chotouni; 17:00  Starý Kolín. Sobotní odpolední a večerní mše jsou s nedělní platností.

Neděle 5. července 2020   8:00 Velim, 10:00 Polepy (pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi), 10:30 Červené Pečky 11:00 Velký Osek.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – V pátek od 17:30 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.P

Aktuality

Neděle 28. června 2020 13. neděle v mezidobí. Koná se Svatopetrská sbírka na bohoslovce.

Pondělí 29. června 2020 Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – doporučený svátek. Večerní mše svatá se slaví v 18:00 v kostele sv. Petra a Pavla v Nebovidech.

Pátek 3. července 2020svátek sv. Tomáše, apoštola.

Sobota 4. července 2020památka sv. Prokopa, opata.

Neděle 5. července 2020 Slavnost Sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.

Ministrantské setkání. V neděli 28. června 2020 se uskuteční poslední setkání ministrantů před prázdninami. Začátek je v 15:00 hod. ve Farním komunitním centru na Brandlově ul.

Svatoprokopská pouť se v tomto roce koná v rodišti sv. Prokopa v Chotouni. Poutní mše svatá kolínské farnosti bude v sobotu 4. července 2020 v 8:30 v kostele sv. Prokopa v Chotouni. S prosbou, aby dědictví sv. Prokopa opravdu žilo, vyrazíme pěšky z Klučova do Chotouně, cca 6 km. Hromadný odjezd bude v 5:52 osobním vlakem 9312 z železniční stanice Kolín, nebo 5:55 z Kolína zastávky. Vyrazíme z Klučova, přes obce Žhery a Skramníky. Zpáteční cestu uzpůsobíme aktuálním okolnostem, nejkratší cesta je z Chotouně do vlakové stanice Tatce, odkud jezdí pravidelné přímé spoje do Kolína.

Od 1. července 2020 začne prázdninový program vši svatých. Prosím, abyste se seznámili s programem na nástěnkách anebo na webových stránkách farnosti.

Letní farní tábor pro děti bude v termínu 13. -18. července 2020 v Zásmukách.

Prázdninové hlídání děti s programem. V dnech 10. – 14. srpna 2020 nabízíme program pro menší děti s průvodním programem. Program je určen pro děti od 4 do 8 let. Koná se v čase od 8:30 do 15:30. Místo: Dvouletá katolická střední škola na Legerově ulici. Zajišťuje Alena Pavelová a Markéta Dvořáková. Cena programu pro jedno dítě je 900 Kč. Maximální počet dětí 12. Konatakt: pavelova.alena@gmail.com Více na plakátcích.

Posvícení v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně bude v neděli 30. srpna 2020. Mši svatou v 10:00 hod. bude celebrovat J.Ex. arcibiskup Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v České republice.

První svaté přijímání dětí budeme slavit v neděli 6. září 2020 v 10:00 hod. u sv. Bartoloměje.

Biřmování. Svátost biřmování se bude v naší farnosti udělovat v neděli 18. října 2020. Biřmování bude vysluhovat Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.

Prosíme, aby v každém kostele někdo z odpovědných věřících (kostelníci) dbal na dezinfekci klik na dveřích a jiných ploch před a po bohoslužbě, a aby upozornil přicházející na povinnou dezinfekci rukou. Povinné je stále nošení roušek. V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.

Doporučujeme, aby osoby starší 65 let nechodili prozatím na nedělní mši u sv. Víta na Zálabí, kde je omezený prostor pro zachování rozestupů, na mši se účastní větší počet dětí. Prosíme, aby pro nedělní bohoslužbu využili jiné kostely.