Ohlášky – 13. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 2. července do 9. července 2023

pondělí 3. 7.8:00 Nejsv. Trojice10:00 Sv. Bartoloměj_
úterý 4. 7. 8:30 Sázava_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 5. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
čtvrtek 6. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
pátek 7. 7.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 8. 7. XXX_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 9. 7.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 8. července –  15:30 Lošany, 17:00 Starý Kolín.

Neděle 9. července – 8:00 Velim, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pátek od 17:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Aktuality

Neděle 2. července13. neděle v mezidobí.

Pondělí 3. července – svátek sv. Tomáše, apoštola.

Úterý 4. července – památka sv. Prokopa, opata.

Středa 5. července – slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy – doporučený svátek.

Neděle 9. července14. neděle v mezidobí.

V pondělí 3. července budeme v 10 hod. slavit zádušní mše za zemřelou paní Miladu Sovovou v kostele sv. Bartoloměje. Po mši následuje pohřeb na Centrálním hřbitově v Kolíně.

úterý 4. července si vykonáme tradiční Kolínskou pouť ke sv. Prokopovi na Sázavu. Poutní mše svatá pro Kolínské farníky bude v 8:30 v sázavském klášteře. Zveme na společnou mini-pouť ranním vlakem do Ledečka – odjezd vlaku je ve 4:02 hod. Z Ledečka půjdeme pěšky na Sázavu. Je to cca 7 km.

Nové prázdninové číslo farního časopisu Bartoloměj je připravené k odběru v kostelích.

Děkujeme všem, kteří v pátek 30.6. pomohli chemicky ošetřit lavice v kostele Nejsv. Trojice.

V pátek 30.6. 2023 zemřel pan Milan Staško, dlouholetý varhaník u kostela sv. Víta v Kolíně. Děkujeme mu za jeho věrnou službu pro kostel a celé farní společenství. O pohřbu budeme informovat. Odpočinutí věčné, dej mu, Pane!

Mše svatá novokněze P. Lukáše Hanúska SVD bude v neděli 16. července 2023 v 10 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Srdečně zveme.

Příprava na přijetí svátosti biřmování. Na podzim tohoto roku začne příprava na přijetí svátosti biřmování, která je završením křesťanské iniciace a začátkem dospělého křesťanského života. Pro přijetí této svátosti se požaduje věk min. 14 let v době přijetí svátosti. Slavnost biřmování bude v naší farnosti na podzim r. 2024. Přihlašování bude možné už brzo na webové stránce farnosti.

Kurz pro seniory – Jak používat počítač nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání počítače, chytrých telefonů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749. Kurz bude o prázdninách 12. a 26. července a 9. a 23. srpna.

Ve farním komunitním centru je instalovaná výstava historických pohlednic Kolína. Srdečně Vás zveme nahlédnout do dávnější i nedávné historie města Kolína po nedělní mši svatá u sv. Bartoloměje.

Na webové stránce farnosti je odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Naše kampaň má motto Darujte tón. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Farní tábor pro děti bude v termínu 16.-22. červenec 2023 v klášteře v Zásmukách. Přihlašování na tábor je zde: https://bit.ly/farnitabor2023 Obsazeny jsou už všechny místa, můžete dál nahlašovat vaše děti jako náhradníky. V případě, že se místo uvolní, oslovíme Vás. Minulé ročníky se nám vydařily díky Bohu i silné duchovní podpoře vás, farníků, proto se na vás i letos obracíme s výzvou, abyste na přípravu a průběh tábora mysleli ve svých modlitbách.