Ohlášky – 14. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 9. července do 16. července 2023

pondělí 10. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
úterý 11. 7.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 12. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
čtvrtek 13. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
pátek 14. 7.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 15. 7.XXX_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 16. 7.8:00 Sv. Bartoloměj10:00 Sv. Bartoloměj18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 15. července –  17:00 Starý Kolín.

Neděle 16. července – 8:00 Velim.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pátek od 17:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Aktuality

Neděle 9. července14. neděle v mezidobí.

Úterý 11. července – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.

Sobota 15. července – památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.

Neděle 16. července15. neděle v mezidobí.

Mše svatá novokněze P. Lukáše Hanúska SVD bude v neděli 16. července 2023 v 10 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Srdečně zveme. Po mši svaté zveme na pohoštění. Koláčky jsou vítány.

Příprava na přijetí svátosti biřmování. Na podzim tohoto roku začne příprava na přijetí svátosti biřmování, která je završením křesťanské iniciace a začátkem dospělého křesťanského života. Pro přijetí této svátosti se požaduje věk min. 14 let v době přijetí svátosti. Slavnost biřmování bude v naší farnosti na podzim r. 2024. Přihlašování bude možné už brzo na webové stránce farnosti.

Kurz pro seniory – Jak používat počítač nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání počítače, chytrých telefonů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749. Kurz bude o prázdninách 12. a 26. července a 9. a 23. srpna.

Ve farním komunitním centru je instalovaná výstava historických pohlednic Kolína. Srdečně Vás zveme nahlédnout do dávnější i nedávné historie města Kolína po nedělní mši svatá u sv. Bartoloměje.

Na webové stránce farnosti je odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Naše kampaň má motto Darujte tón. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Farní tábor pro děti bude v termínu 16.-22. červenec 2023 v klášteře v Zásmukách. Přihlašování na tábor je zde: https://bit.ly/farnitabor2023 Obsazeny jsou už všechny místa, můžete dál nahlašovat vaše děti jako náhradníky. V případě, že se místo uvolní, oslovíme Vás. Minulé ročníky se nám vydařily díky Bohu i silné duchovní podpoře vás, farníků, proto se na vás i letos obracíme s výzvou, abyste na přípravu a průběh tábora mysleli ve svých modlitbách.