Ohlášky – 14. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 7. července do 14. července 2019

neděle 7. 7.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 8. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
úterý 9. 7.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 10. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
čtvrtek 11. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
pátek 12. 7.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 13. 7.XXX_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 14. 7.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Nedělní mše svaté v ostatních obcích jsou podle prázdninového pořádku. V pracovní dny je také upravený program bohoslužeb, nejsou polední mše ani sobotní mše ráno.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pátek – půl hodiny před večerní mší svatou.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Aktuality

Čtvrtek 11. července 2019 – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.

Neděle 14. července 2019 – 15. neděle v mezidobí.

26.–30. srpen (pondělí–pátek) – připravujeme týdenní setkání pro děti pod názvem Slovo jako most k Bohu. Koná se každý den od 8 do 16 hod. ve Farním komunitním centru na faře. Přihlášky jsou na faře. Přihlašování do konce července. Počet dětí omezen – max. 25 dětí. Více na plakátě.

21. září 2019 – jednodenní pouť farnosti do Neratova a Králík. Součástí pouti je mše svatá, oběd, návštěva chráněných dílen, návštěva poutního chrámu v Králikách. Nahlašování u p. Hany Prachařové, tel. 777693511. �