Ohlášky – 15. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 15. července do 22. července 2018

neděle 15. 7. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 16. 7. 8:00 Nejsv. Trojice
úterý 17. 7. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 18. 7. 8:00 Nejsv. Trojice
čtvrtek 19. 7. 8:00 Nejsv. Trojice
pátek 20. 7. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 21. 7. 8:00 Nejsv. Trojice
neděle 22. 7. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

V sobotu 21.července 2018 je mše svatá v 17:00 v Starém Kolíně.

Pořádek mší svatých v neděli je v prázdninovém režimu. V neděli 22. července 2018 je mše svatá v 8:00 ve Velimi, v 10:30 v Červených Pečkách a v 11:00 ve Veltrubech.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – půl hodiny před večerní mši svatou v pátek.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Příprava na biřmování mládeže je každý čtvrtek v 19:00 hod na faře.

Lektoři. Prosíme, abyste se zapisovali na čtení při bohoslužbách. Seznam je v sakristii.

Aktuality

Následující neděli 22. července 2018 je 16. neděle v mezidobí.

Petice. Doporučujeme podpořit petici Aliance pro rodinu na podporu manželství.

Časopis Hlasy. V kostelích je spojené červencové a srpnové číslo misijního časopisu Hlasy.