Ohlášky – 15. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 16. července do 23. července 2023

pondělí 17. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
úterý 18. 7.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 19. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
čtvrtek 20. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
pátek 21. 7.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 22. 7.XXX_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 23. 7.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 22. července –  17:00 Starý Kolín.

Neděle 23. července – 8:00 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Velký Osek.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pátek od 17:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Aktuality

Neděle 16. července15. neděle v mezidobí.

Pondělí 17. června – památka Panny Marie Karmelské

Sobota 22. července – svátek sv. Marie Magdalény.

Neděle 23. července16. neděle v mezidobí.

V neděli 23.července nás navštíví otec Patrik Páleník SVD, misionář na Taiwanu.  Po ranní mši svaté u sv. Bartoloměje (8:00) bude mít ve farním sálu povídání o jeho misi. Srdečně zveme.

Příprava na přijetí svátosti biřmování. Na podzim tohoto roku začne příprava na přijetí svátosti biřmování, která je završením křesťanské iniciace a začátkem dospělého křesťanského života. Pro přijetí této svátosti se požaduje věk min. 14 let v době přijetí svátosti. Slavnost biřmování bude v naší farnosti na podzim r. 2024. Přihlašování bude možné už brzo na webové stránce farnosti.

Kurz pro seniory – Jak používat počítač nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání počítače, chytrých telefonů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749. Kurz bude o prázdninách 12. a 26. července a 9. a 23. srpna.

Na webové stránce farnosti je odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Naše kampaň má motto Darujte tón. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Farní tábor pro děti je v termínu 16.-22. červenec 2023 v klášteře v Zásmukách. Minulé ročníky se nám vydařily díky Bohu i silné duchovní podpoře vás, farníků, proto se na vás i letos obracíme s výzvou, abyste na přípravu a průběh tábora mysleli ve svých modlitbách.

Ve farním komunitním centru je instalovaná výstava historických pohlednic Kolína. Srdečně Vás zveme nahlédnout do dávnější i nedávné historie města Kolína po nedělní mši svatá u sv. Bartoloměje.