Ohlášky – 16. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 23. července do 30. července 2023

pondělí 24. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
úterý 25. 7.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 26. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
čtvrtek 27. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
pátek 28. 7.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 29. 7. XXX_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 30. 7.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 29. července –  17:00 Starý Kolín.

Neděle 30. července – 8:00 Velim, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Ovčáry – poutní mše.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pátek od 17:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Aktuality

Neděle 23. července16. neděle v mezidobí.

Úterý 25. červencesvátek sv. Jakuba, apoštola.

Středa 26. července – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.

Sobota 29. července – památka sv. Marty, Marie a Lazara.

Neděle 30. července17. neděle v mezidobí.

V neděli 23. července se slaví Světový den prarodičů a seniorů s možností za obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky, nebo také skutkem návštěvy seniora/seniorky. Více o odpustcích zde:https://apha.cz/novinky/svetovy-den-prarodicu-a-senioru-nabizi-moznost-ziskat-plnomocne-odpustky/  

Svatoanenská pouť v Sudějově. V tomto týdnu se koná Svatoanenská pouť v Sudějově. Více informaci je na plakátcích.

Farní tábor pro děti se konal v termínu 16.-22. červenec 2023 v klášteře v Zásmukách. Děkujeme Vám za modlitby, děkujeme vedoucím, animátorům, kněžím a dalším spolupracovníkům na táboře. Těšíme se už na další ročník.

Příprava na přijetí svátosti biřmování. Na podzim tohoto roku začne příprava na přijetí svátosti biřmování, která je završením křesťanské iniciace a začátkem dospělého křesťanského života. Pro přijetí této svátosti se požaduje věk min. 14 let v době přijetí svátosti. Slavnost biřmování bude v naší farnosti na podzim r. 2024. Přihlašování bude možné už brzo na webové stránce farnosti.

Kurz pro seniory – Jak používat počítač nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání počítače, chytrých telefonů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749. Kurz bude o prázdninách 12. a 26. července a 9. a 23. srpna.

Na webové stránce farnosti je odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Naše kampaň má motto Darujte tón. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Ve farním komunitním centru je instalovaná výstava historických pohlednic Kolína. Srdečně Vás zveme nahlédnout do dávnější i nedávné historie města Kolína po nedělní mši svatá u sv. Bartoloměje.