Ohlášky – 17. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 30. července do 6. srpna 2023

pondělí 31. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
úterý 1. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 2. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
čtvrtek 3. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
pátek 4. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 5. 8.XXX_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 6. 8.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 5. srpna –  17:00 Starý Kolín.

Neděle 6. srpna – 8:00 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pátek od 17:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Aktuality

Neděle 30. července17. neděle v mezidobí.

Pondělí 31. července – památka sv. Iganáce z Loyoly, kněze.

Úterý 2. srpna památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.

Čtvrtek 4. srpna– památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.

Neděle 6. srpna  – Svátek Proměnění Páně. Vykonáme sbírku do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních).

Příprava na přijetí svátosti biřmování. Na podzim tohoto roku začne příprava na přijetí svátosti biřmování, která je završením křesťanské iniciace a začátkem dospělého křesťanského života. Pro přijetí této svátosti se požaduje věk min. 14 let v době přijetí svátosti. Slavnost biřmování bude v naší farnosti na podzim r. 2024. Přihlašování bude možné už brzo na webové stránce farnosti.

Kurz pro seniory – Jak používat počítač nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání počítače, chytrých telefonů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749. Kurz bude o prázdninách 12. a 26. července a 9. a 23. srpna.

Na webové stránce farnosti je odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Naše kampaň má motto Darujte tón. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Ve farním komunitním centru je instalovaná výstava historických pohlednic Kolína. Srdečně Vás zveme nahlédnout do dávnější i nedávné historie města Kolína po nedělní mši svatá u sv. Bartoloměje.