Ohlášky – 17. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 29. července do 5. srpna 2018

neděle 29. 7. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 30. 7. 8:00 Nejsv. Trojice
úterý 31. 7. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 1. 8. 8:00 Nejsv. Trojice
čtvrtek 2. 8. 8:00 Nejsv. Trojice
pátek 3. 8. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 4. 8. 8:00 Nejsv. Trojice
neděle 5. 8. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

V pátek 3.8. nebude mše svatá ve Velkém Oseku. V sobotu 4. srpna 2018 je mše svatá v  17:00 v Starém Kolíně.

Pořádek mší svatých v neděli je v prázdninovém režimu.

V neděli 5.8. je mše svatá také v 8:00 ve Velimi, 10:30 v Červených Pečkách a v 11:00 ve Veltrubech.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – půl hodiny před večerní mši svatou v pátek.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Příprava na biřmování mládeže je každý čtvrtek19:00 hod na faře.

Lektoři. Prosíme, abyste se zapisovali na čtení při bohoslužbách. Seznam je v sakristii.

Aktuality

Úterý 31. července 2018 – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Středa 1. srpna 2018 – památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

Sobota 4. srpna 2018 – památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

Následující neděli 5. srpna 2018 je 18. neděle v mezidobí. V neděli nás navštíví otec Stanislav Orečný SVD, náš mladý spolubratr, který pracuje na misiích na Filipínách. Srdečně zveme na ranní mši u sv. Bartoloměje a následně na povídání o jeho misijní zkušenosti.

Petice. Doporučujeme podpořit petici Aliance pro rodinu na podporu manželství.

Časopis Hlasy. V kostelích je spojené červencové a srpnové číslo misijního časopisu Hlasy.