Ohlášky – 17. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 24. července do 31. července 2022

pondělí 25. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
úterý 26. 7.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 27. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
čtvrtek 28. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
pátek 29. 7.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 30. 7.__18:00 Nejsv. Trojice
neděle 31. 7.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 30. července – 17:00 Starý Kolín.

Neděle 31. července – 8:00 Velim, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Velký Osek.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pátek od 17:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 24. července 17. neděle v mezidobí.

Pondělí 25. července svátek sv. Jakuba, apoštola.

Úterý 26. července – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.

Pátek 29. července – památka sv. Marty, Marie a Lazara.

Neděle 31. července 18. neděle v mezidobí.

Svatoanenská pouť v Sudějově – v tomto týdnu se konají poutní slavnosti v kostele sv. Anny v Sudějově. Pořádek bohoslužeb najdete na plakátcích, nebo na stránce www.farnostjanovice.cz/svatoanenska-pout/

Materiální pomoc pro běžence z Ukrajiny koordinuje Farní Charita Kolín v komunitním centru Na Zálabí (Mnichovická ul.).  Příjem a výdej pomoci je ve středu v čase 9 – 12, 13 – 15 hod., jiné dny po tel. domluvě. Pomoc je určena jak pro jednotlivce a rodiny běženců, kteří i nadále setrvávají v nepříznivé finanční a sociální situaci a pro nově příchozí Ukrajince s dočasnou ochranou. Bližší informace získáte na tel.: +420 725 409 100  (Michaela Prokopová).

Celostátní setkání mládeže se koná v Hradci Králové 9. – 14. srpna 2022. Přihlaste se zde.

Biřmování bude v neděli 25. září 2022 v chrámu sv. Bartoloměje. Svátost biřmování bude udělovat Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.