Ohlášky – 18. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 5. srpna do 12. srpna 2018

neděle 5. 8. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 6. 8. 8:00 Nejsv. Trojice
úterý 7. 8. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 8. 8. 8:00 Nejsv. Trojice
čtvrtek 9. 8. 8:00 Nejsv. Trojice
pátek 10. 8. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 11. 8. 8:00 Nejsv. Trojice
neděle 12. 8. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

V sobotu 11. srpna 2018 je mše svatá v 14:30 v Zibohlavech, v 15:30 v Lošanech a v  17:00 v Starém Kolíně. Pořádek mší svatých v neděli je v prázdninovém režimu.

V neděli 12.8. je mše svatá také v 8:00 ve Velimi (pouť), 10:30 v Červených Pečkách a v 11:00 ve Velkém Oseku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – půl hodiny před večerní mši svatou v pátek.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Příprava na biřmování mládeže je každý čtvrtek19:00 hod na faře.

Lektoři. Prosíme, abyste se zapisovali na čtení při bohoslužbách. Seznam je v sakristii.

Aktuality

Pondělí 6. srpna 2018svátek Proměnění Páně

Středa 8. srpna 2018 – památka sv. Dominika, kněze

Čtvrtek 9. srpna 2018svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

Pátek 10. srpna 2018svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Sobota 11. srpna 2018 – památka sv. Kláry, panny

Následující neděli 12. srpna 2018 je 19. neděle v mezidobí. V neděli nás navštíví otec Kamil Kočan SVD, náš mladý spolubratr, který pracuje na misiích v Zimbabwe.

Petice. Doporučujeme podpořit petici Aliance pro rodinu na podporu manželství.

Časopis Hlasy. V kostelích je spojené červencové a srpnové číslo misijního časopisu Hlasy.