Ohlášky – 2. neděle adventní

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 8. prosince do 15. prosince 2019

neděle 8. 12.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 9. 12.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 10. 12.6:30 sv. Bartoloměj – roráty8:00 Nejsv. Trojice_
středa 11. 12.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 12. 12.6:30 sv. Bartoloměj – roráty8:00 Nejsv. Trojice_
pátek 13. 12.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 14. 12.XXX12:00 Sv. Bartoloměj18:00 Nejsv. Trojice
neděle 15. 12.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – V pondělí a ve středu v 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství: Pondělí – 1. třída začátek v 16:30, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:30 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

Katecheze pro dospěléstarší skupina v úterý v 17:00, nová skupina ve středu v 17:30. V úterý 10. prosince 2019 v 17:00 bude společná katecheze pro obě skupiny. Nebude katecheze ve středu 11.12.

Příprava mládeže na biřmování – ve čtvrtek v 18:00 na faře.

Společenství manželů – každý 1. a 3. pátek v měsíci v 19 hod. na faře.

Modlitební setkání – každý čtvrtek v 19:00 hod na faře.

Aktuality

Neděle 8. prosince 2019– 2. neděle adventní. Koná se Mikulášská sbírka Arcibiskupství na bohoslovce.

Pondělí 9. prosince 2019slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu,  svátek přeložen z neděle 8. prosince.

Pátek 13. prosince 2019 – památka sv. Lucie, panny a mučednice.

Sobota 14. prosince 2019 – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

Neděle 15. prosince – 3. neděle adventní.

Ministrantské setkání je (dnes) v neděli 8. prosince 2019 v 15:00 hod. na faře.

Redakční rada farního časopisu Bartoloměj se koná v neděli 8.12.2019 v 19:00 hod. na faře.

Srdečně zveme na koncert Kolínské filharmonie – Česká mše vánoční J. J. Ryby. ve středu 11. prosince 2019 v 18:00 v kostele sv. Bartoloměje.

Adventní duchovní obnova bude v naší farnosti v sobotu 14. prosince 2019. Začátek  je v 9:30 hod. v komunitním centru na faře. Bude také příležitost k svátosti smíření. Na zakončení duchovní obnovy budeme slavit mši svatou v 12:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Duchovní obnovu povede otec Karel Moravec farář v Králikách.

Biblické sdílení jako příprava na Vánoce. Pokračuje duchovní obnova formou 4 setkání nad biblickými texty. Setkání se koná na faře vždy ve čtvrtek v 19:00 hod. Další setkání jsou 12. a 19. prosince. Srdečně zveme.

15. prosinec (neděle) – program adventní Otevřené ulice u kostela sv. Bartoloměje (program je také v kostele). Začátek v 16:00.

Úklid kostela sv. Bartoloměje bude v sobotu 21. prosince 2019 v 9:00 hod.

Adopce na dálku. Naše farnost pokračuje v misi pod názvem Adopce na dálku. Tímto způsobem si adoptujeme 7 dětí a podpoříme prostřednictvím Charity jejich vzdělávání. O projektu Vás průběžně informujeme v časopisu Bartoloměj. Ti, kteří budou pokračovat v podpoře projektu, prosíme, aby nás kontaktovali (p. Elišku Zelenkovou, Dvořákovy, faru) a přinesli svůj příspěvek. Zvláště prosíme ty, kteří budou chtít potvrzení kvůli daním, aby svůj příspěvek přinesli do poloviny prosince. Děkujeme!

XXX

26. prosinec (čtvrtek)Vánoční koncert města Kolína. Vystoupí pěvecký sbor Cantores Cantant a hosté. Začátek v 16:00 v kostele sv. Bartoloměje.

Srdečně zveme na Smírnou pouť za potracené děti na svátek sv. Mláďátek v sobotu 28. prosince 2019. Začátek je v 11:00 u Pražského jezulátka (kostel karmelitánů). Více na plakátcích.