Ohlášky – 2. neděle adventní

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 4. prosince do 11. prosince 2022

pondělí 5. 12.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 6. 12.6:15 Sv. Bartoloměj_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 7. 12.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 8. 12.6:15 Sv. Bartoloměj11:30 Nejsv. Trojice18:00 Velim
pátek 9. 12.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 10. 12.xxx12:00 Sv. Bartoloměj18:00 Nejsv. Trojice
neděle 11. 12.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 10. prosince – 15:00 Starý Kolín.

Neděle 11. prosince – 8:00 Velim Pňov Předhradí, 8:00 Velký Osek, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Katecheze pro dospělé –  vždy v úterý v 17:30. Nahlašování u p. faráře (tel.: 604294247)

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) a v sobotu v 17:30 v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 4. prosince 2. neděle adventní. Dnešní sbírka je tzv. Mikulášská na bohoslovce.

Středa 7. prosince – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.

Čtvrtek 8. prosinceslavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – doporučený svátek. Mše svatá bude také večer v 18 hod. ve Velimi.

Neděle 11. prosince 3. neděle adventní

Adventní duchovní obnova pro naši farnost bude v sobotu 10. prosince od 9:30. Povede ji otec David Peroutka, karmelitán. Téma duchovní obnovy je: Vnitřní mlčení – uzdravující cesta meditace. Duchovní obnovu zakončíme mší svatou ve 12 hod. u sv. Bartoloměje. V průběhu obnovy bude příležitost k svaté zpovědi.

Mikulášská besídka – srdečně zveme děti na mikulášskou besídku v neděli 11. prosince v 14:00 ve farním komunitním centru na faře.

Návštěva misionáře o. Petra Fila SVD, pracujícího na Filipínách, se uskuteční v neděli 11.12. Po ranní mši svaté, cca od 9 hod. nám ve farním sálu v prezentaci představí svoji misijní práci.

Otevřená ulice – adventní program Otevřené ulice bude u sv. Bartoloměje a okolí v neděli 11. prosince od 15 do 18 hod.

Betlémské světlo přinesou skauti na 4. adventní neděli 18. prosince do kostela sv. Bartoloměje po mši svaté v 8 hod. a do kostela sv. Víta po mši svaté v 9:30.

Na webové stránce farnosti je již odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Rorátní mše svaté budou v adventní době v kostele sv. Bartoloměje vždy v úterý a ve čtvrtek se začátkem v 6:15 hod. V úterý jsou roráty zaměřené na děti. Po mši bude pro děti připravená snídaně. Srdečně zveme.

Adopce na dálku – I letos pokračujeme v našem projektu Adopce na dálku, v kterém prostřednictvím Arcidiecézní charity „adoptujeme“ dětí v Asii, Africe a jedno v Bělorusku, celkem 6 dětí, kterým přispíváme na celoroční školné. Vaše příspěvky můžete přinášet na faru nebo p. Dvořákové u sv. Víta na Zálabí anebo můžete poslat na účet farnosti s poznámkou Adopce na dálku. Na požádání vystavíme potvrzení o přijetí daru pro daňové účely. Prosíme, abyste uvedli svoje jméno, příjmení a adresu, zvláště u nových dárců. U těch, kteří pokračují v adopci, již adresy máme.

Chystáme Farní ples, který se bude konat v pátek 13. ledna 2023 v Městském společenském domě v Kolíně.

Materiální pomoc pro běžence z Ukrajiny koordinuje Farní Charita Kolín v komunitním centru Na Zálabí (Mnichovická ul.).  Od září 2022 bude výdej pomoci nově příchozím lidem z Ukrajiny  probíhat každé pondělí v čase 14 – 16 hodin., jiné dny po tel. domluvě. Pomoc je určena jak pro jednotlivce a rodiny běženců, kteří i nadále setrvávají v nepříznivé finanční a sociální situaci a pro nově příchozí Ukrajince s dočasnou ochranou. Bližší informace získáte na tel.: +420 725 409 100  (Michaela Prokopová).

Z důvodu našeho zastupování ve farnosti Pečky (otec Nerad podstoupil operaci a čeká ho dlouhodobá rehabilitace) se budou bohoslužby v neděli ve Velimi a Pňově střídat po týdnu jako  letních prázdninách.