Ohlášky – 2. neděle adventní

Program farnosti

  1. neděle adventní

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 9. prosince do 16. prosince 2018

neděle 9. 12. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 10. 12. 08:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 11. 12. 6:30 Sv. Bartoloměj 08:00 Nejsv. Trojice
středa 12. 12. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 13. 12. 6:30 Sv. Bartoloměj 08:00 Nejsv. Trojice
pátek 14. 12. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 15. 12. XXX 12:00 Sv. Bartoloměj 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 16. 12. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – pondělí a středa 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí a středa – 1 hodinu před mší svatou od 10:30. Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství. Náboženství pro žáky prvního stupně: Pondělí – 1. třída začátek v 16:15, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:15 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod.

Katecheze pro dospělé: v úterý v 17:30. Místo: komunitní centrum na faře.

Modlitební společenství: ve čtvrtek v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

Aktuality

Dnes v neděli 9. prosince 2019 vykonáme mikulášskou sbírku na bohoslovce.

Čtvrtek 13. prosince 2018 – památka sv. Lucie, panny a mučednice.

Pátek 14. prosince 2018 – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

Následující neděle 16. prosince 20183. neděle adventní.

Volby do farní pastorační rady. V neděli 2. prosince 2018 se konali volby do Farní pastorační rady. Na základě vašich hlasů jste do farní rady zvolili Filipa Dvořáka, Karla Sovu, Zdeňka Líbala st. a Zdeňka Líbala ml. Zápisnice s výsledky voleb jsou na nástěnkách. Farář potom vyjmenuje další tři členy farní rady dle svého uvážení a představí jmenný seznam farní rady příští neděli 16. prosince 2018.

Česká mše vánoční. Ve čtvrtek 13. prosince 2018 v 18:00 hod. uvede Kolínská filharmonie v kostele sv. Bartoloměje Českou mši vánoční J.J.Ryby. Srdečně zveme.

Adventní duchovní obnova pro naši farnost se bude konat v sobotu 15. prosince 2018. Začátek je v 9:30 hod. v komunitním centru na faře. Bude také příležitost ke svátosti smíření. Na zakončení duchovní obnovy budeme slavit mši svatou ve 12:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Duchovní obnovu povede otec Michael Špilar, farář v Praze na Chodově. Nebude proto ranní mše u Nejsv. Trojice.

  1. prosinec 2018 (neděle) – program adventní Otevřené ulice u kostela sv. Bartoloměje (program bude také v kostele). Začátek v 17:00.

Roráty. Také v tomto roce budeme v adventní době slavit rorátní mše. Ranní mše ke cti Panny Marie budeme v adventní době slavit vždy v úterý a čtvrtek v 6:30 hod. Každé adventní úterý zveme děti k účasti na rorátech. Srdečně zveme děti, rodiče i prarodiče a také všechny farníky. Z důvodu rorát je změna času mší. Prosím, seznamte se s programem na nástěnkách.

Výstava historických fotografií kolínského betlému. V komunitním centru na faře je nainstalována nová výstava historických fotografií kolínského betlému. Výběr fotografií připravil Jaroslav Pejša ze státního okresního archivu v Kolíně. Srdečně zveme prohlédnout si výstavu každou neděli po skončení ranní nedělní mše (cca v 9 hod.).

Adopce na dálku. Naše farnost pokračuje v misi pod názvem Adopce na dálku. Tímto způsobem si adoptujeme 7 dětí a podpoříme prostřednictvím Charity jejich vzdělávání. O projektu Vás průběžně informujeme v časopisu Bartoloměj. Ty, kteří budou pokračovat v podpoře projektu, prosíme, aby nás kontaktovali (Elišku Zelenkovou, Dvořákovy, faru) a přinesli svůj příspěvek. Zvláště prosíme ty, kteří budou chtít potvrzení kvůli daním, aby svůj příspěvek dali do poloviny prosince. Děkujeme!

Modlitební společenství. Zveme do modlitebního společenství, které se schází vždy ve čtvrtek v 19 hod. v komunitním centru na faře. Je otevřené pro kohokoli, kdo se chce modlit za farnost, ducha otevřenosti a služby a jeden za druhého. Kontaktní osobou je Martin Tejkal.