Ohlášky – 2. neděle adventní

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 5. prosince do 12. prosince 2021

pondělí 6. 12.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
úterý 7. 12.6:30 Sv. Bartoloměj8:00 Nejsv. Trojice_
středa 8. 12.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice18:00 Nejsv. Trojice
čtvrtek 9. 12.6:30 Sv. Bartoloměj8:00 Nejsv. Trojice_
pátek 10. 12.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 11. 12.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 12. 12.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 11. prosince –  14:00 Jindice, 15:00 Starý Kolín.

Neděle 12. prosince – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 do 11:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně. Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Zpívaní dětí – Mladší děti (1. stupeň ZŠ): středa   14:45 – 15:30 hod. Sólové zpívání: středa   15:30 – 16:25 hod. Starší děti: (a mládež) pondělí  17:20 – 18:40 hod.

Katecheze dospělých – v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 5. prosince 2. neděle adventní. Dnešní sbírka je tzv. Mikuláška sbírka na bohoslovce.

Úterý 7. prosince – památka sv. Ambrože, biskupa.

Středa 8. prosinceslavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – doporučený svátek.

Neděle 12. prosince3. neděle adventní.

Děkujeme za vaše dary za adventní věnce, kterými jste přispěli na obnovu varhan v chrámu sv. Bartoloměje 19.745 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

Roráty. úterý a čtvrtek budou v 6:30 rorátní mše svaté. V úterý zveme zvlášť děti, mše svaté budou mít tematické kázně zaměřené na děti. Po rorátní mši zveme děti na snídaně na faru. V úterý a čtvrtek po celý advent je změněn pořad bohoslužeb. Rorátní mše svaté jsou ranní adventní mše slavené ke cti Panny Marie.

Adventní Otevřená ulice u chrámu sv. Bartoloměje  bude v neděli 12. prosince. Začátek je v 15:30.

Adopce na dálku. Také v tomto roce pokračujeme v našem farním projektu Adopce na dálku. Naše spolu sebrané dary posíláme prostřednictvím Arcidiecézní charity na školné pro 6 dětí v Asii a Africe. Vaše příspěvky můžete přinášet na faru nebo p. Dvořákové u sv. Víta na Zálabí anebo můžete poslat na účet farnosti s poznámkou Adopce na dálku. Na požádání vystavíme potvrzení o přijetí daru pro daňové účely. Prosíme, abyste uvedli svoji jméno, příjmení a adresu, zvláště u nových dárců. U těch, kteří pokračují v adopci již adresy máme.

Adventní duchovní obnova bude v sobotu 18. prosince. Povede ji otec Jaroslav Surovjak z kláštera karmelitánu v Slaném u Kladna. Začátek v 9:30 ve farním komunitním centru. Možnost přijetí svátostí smíření. Obnova bude zakončena mší svatou ve 12:00 u sv. Bartoloměje.

Synoda. 17. října 2021 se v diecézích rozběhl proces přípravy na biskupskou synodu věnovanou procesu synodality, tedy vzájemného soužití, naslouchání a spoluúčasti uvnitř církve. V rámci tohoto procesu vznikají ve farnostech malé pracovní skupiny, které se tématem zabývají. Skupinky budou vznikat i v naší farnosti, zapojit se může každý. První setkání se uskuteční v lednu 2022. Více informací k tématům, kterými se synoda bude zabývat a k tomu, jak se můžete zapojit i vy, připravujeme pro příští číslo časopisu Bartoloměj. Již nyní se podrobnosti dočtete na webu cirkev.cz a a apha.cz.

Venkovní betlém jsme nainstalovali na parkánu u chrámu sv. Bartoloměje. Sochy v betlémě jsou zapůjčeny od řezbáře Jiřího Halouzky z Jiříkova v okresu Šumperk. Otevřen je každý den do 19:00 hod. Na Štědrý den bude otevřeno do 24:00 hod. Více o betlémě ve farním časopisu Bartoloměj nebo na stránce farnostkolin.cz/betlem

Žehnání komunitního centra Farní charity na Zálabí, které bylo naplánované na 7. prosince, se z důvodu zhoršující se epidemiologické situace překládá na březen r. 2022. Program bude upřesněn.

Opatření vlády ČR v souvislosti s nemocí způsobenou covid-19. Ministerstvo zdravotnictví upravilo od 1. listopadu 2021 epidemiologická opatření a nařizuje ve všech případech povinnost ochrany dýchacích cest na bohoslužbách a dodržování rozestupů 1,5 metru tam, kde je to prakticky možné a nedojde k závažnému narušení konání bohoslužeb. Výjimku mají přednášející, čtenáři, kazatelé, kantoři, zpěváci apod. Na bohoslužbách není nutné prokazovat se testem/očkováním/proděláním nemoci. Na jiných akcích kulturního nebo podobného charakteru jsou účastníci povinni mít toto potvrzení, byť by akce byla pořádána církví. Více na stránce cirkev.cz.

Farní pobyt na horách
V termínu jarních prázdnin 13. 2. – 19. 2. 2022 organizuje naše farnost „sportovněduchovní“ pobyt v Hotelu Poutní dům (https://www.poutnidum.com/) v Králíkách.

K dispozici jsou dvě kategorie pokojů:
Pokoje se společným soc. zařízením na chodbě: cena 300 kč/osoba noc, jak děti, tak dospělí.
Zarezervováno je pro nás 6 čtyrlùžkových pokojù.
Polopenze/dospělá osoba/den 260,- Kč.
Polopenze/dětì/den 182,- Kč.

Pokoje s vlastním soc. zařízením od 1600 za pokoj za noc včetně snídaně.
Večeře 140 Kč – 1 hlavní chod.
Rezervuje si každý zájemce sám.
K dispozici je restaurace, společenská místnost, kaple, herna pro děti.

Možnosti lyžování:
Skiareál Šanov – 10min jízdy autem
Skiareál Dolní Morava – 15min autem
běžkařské trati na Dolní Moravě, 1 okruh přímo v místě

Požadavek pro vstup a ubytování v hotelu: Systém ONT: Očkování – prodělaná Nemoc – Test. Dále podle aktuálních opatření. Zájemci nechť se hlásí na 737 129 378 nebo na tomas.pavela@gmail.com.