Ohlášky 2. neděle postní

Program farnosti

  1. neděle postní

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 25. února do 4. března 2018

neděle 25. 2. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 26. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 27. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 28. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 1. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 2. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 3. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 4. 3. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích podle pravidelného programu.

Pravidelný program

V pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hodiny přede mší sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Pobožnost křížové cesty v postní době se modlíme pravidelně v kostele Nejsv. Trojice v pátek v 17:15 hod. a v neděli v 17:30 hod.

Vyučování náboženství ani katecheze pro dospělé se v týdnu od 26. února do 4. března 2018 z důvodu prázdnin nekonají.

Aktuality

Sbírka Halíř sv. Petra na humanitární a charitativní činnost Církve se koná na 2. postní neděli 25.2.2018.

Neděle 4. března 20183. neděle v postní.

Úklid v kostele Nejsv. Trojice. Většina bohoslužeb v Kolíně se koná v kostele Nejsv. Trojice. Proto v něm potřebujeme zabezpečit pravidelný úklid. Prosíme dobrovolníky, aby se zapsali do některé z úklidových skupin. Seznam je v sakristii.

Adopce na dálkupotvrzení o daru. Máme už připravené potvrzení o přijetí daru pro ty dárce, kteří ho požadovali. Vyzvednout si je mohou v sakristii u sv. Bartoloměje anebo na faře.

Postní duchovní obnova pro mládež z vikariátů kolínského, staroboleslavského, mladoboleslavského a kutnohorsko-poděbradského bude v sobotu 17. března 2018 v Kolíně. Hlavním přednášejícím bude liberecký arciděkan P. Radek Jurnečka. Začátek v 9:45 v komunitním centru na faře.

Představení Mysterium světla. Divadlo Víti Marčíka představí 22. března 2018 v 18:00 hod. (čtvrtek) v kostele sv. Bartoloměje hru pod názvem Mysterium světla – jedná se o pašijový příběh umučení Krista podle evangelia sv. Jana a příběh jeho zmrtvýchvstání. Více na www.vitamarcik.cz

Biřmování – ZMĚNA. Sekretariát otce kardinála Dominika Duky oznámil, že biřmování v naší farnosti bude v neděli 30. září 2018 v 10:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Dříve uvedený termín 16. září proto neplatí. Pro přijetí svátosti biřmování se požaduje minimální věk 14 let v roce přijetí svátosti.