Ohlášky – 2. nedele postní

pondělí 26. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 27. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 28. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 29. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 1. 3.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 2. 3.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice En
neděle 3. 3.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít, Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 25. února do 3. března 2024

Sobota 2. března  – 15:00 Starý Kolín

Neděle 3. března – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Výuka náboženství probíhá na faře: Pondělí v 16:30 žáci 1. třídy ZŠ, středa v 16:30 – žáci 2. a 3. třídy ZŠ, čtvrtek v 16:30 – žáci 4. a 5. třídy ZŠ, pátek v 19:00 – žáci 6. třídy a starší (spolčo mládeže). Příprava na 1. svaté přijímání dětí je vždy ve středu od 17:30 na faře. Zváni jsou děti s rodiči.

Katecheze pro dospělé – vždy v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru. Katecheze nebude  27.2. a 5.3.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 25. února  – 2. neděle postní. Vykonáme sbírku Haléř sv. Petra (sbírka na humanitární aktivity církve).

Neděle 3. března  – 3. neděle postní.

Pobožnost křížové cesty se obvykle modlíme v pátek v 17:15 a v neděli v 17:30 v kostele Nejsv. Trojice. Účastí na pobožnosti křížové cesty můžeme za obvyklých podmínek (zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Sv. Otce) získat plnomocné odpustky. 23.2. se křížovou cestu modlí mládež, 8.3. děti, 15.3. otcové, 22.3. matky.

Postní předsevzetí. V postní době jsme zváni k tomu, abychom se něčeho odřekli z lásky k trpícímu Pánu Ježíši. Může jít o odřeknutí se jídla, nebo jiných požitků a prožitků. V obou případech je dobré myslet na to, že odříkání není samoúčelné. S tím, čeho se odřekneme, se můžeme podělit. Jídlem s hladovými, ušetřený čas můžeme věnovat Bohu v modlitbě a také bližním, když s nimi mluvíme s ochotou naslouchat. V kostelích máme znovu postní charitní kasičky, které můžeme postupně naplňovat prostředky, které jsme si odřekli a na konci postní doby je můžete přinést zde do kostela. Prostředky věnujeme naší Farní charitě, která se věnuje službě potřebným.

O víkendu 9.-10. března /sobota a neděle/ se koná příprava snoubenců na přijetí svátosti manželství. Program přípravy se koná ve farním komunitním centru u sv. Bartoloměje a bude probíhat v sobotu od 9:30 do 17:00, v neděli od 14 do 17 hod. Přihlašování u p. faráře (tel.: 604 294 247)

Bohoslužby v anglickém jazyce. Pro početnou filipínskou komunitu pracující v Toyotě je pravidelná bohoslužba v anglickém jazyce každou sobotu v 18:00 hod. v kostele Nejsv. Trojice.

Adopce na dálku. I v tomto roce pokračujeme v adopci na dálku jako farní společenství. Pokračujeme v adopci stejných dětí v Asii, Africe a jedno v Bělorusku, celkem 6 dětí. Děkujeme všem dárcům. V únorovém čísle farního časopisu Bartoloměj je článek o námi adoptovaných dětech.

Kurz pro seniory – Jak používat počítač nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání počítače, chytrých telefonů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749.

Naše sbírka pod názvem Darujte tón na dokončení rekonstrukce varhan je ukončená. Děkujeme se srdce všem dárcům. Pokud se ještě někomu nedostalo potvrzení o daru, nebo jsme opomenuli zaslat certifikát o darované píšťale, ozvěte se prosím na faře. Děkujeme!

Zimní farní pobyt na horách
V termínu jarních prázdnin 26. 2. – 2. 3. 2024 organizuje naše farnost „sportovně-duchovní“ pobyt v Hotelu Poutní dům (https://www.poutnidum.com/) v Králíkách. Kapacita poutního domu je momentálně již naplněna.

Letní pobyt na horách v Oies v Dolomitech se koná od 8. do 14. července 2024. Přihlašování na webové stránce farnosti.Kapacita ubytování je již naplněna. Nově přihlášeni budou vedeni jako náhradníci.

Farní tábor pro děti bude jako obvykle v klášteře v Zásmukách od 28. července do 3. srpna 2024. Více informací bude k dispozici po novém roce.