Ohlášky – 2. neděle postní

Program farnosti

  1. neděle postní

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 17. března do 24. března 2019

neděle 17. 3. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 18. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 19. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 20. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 21. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 22. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 23. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 24. 3. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – pondělí, středa, čtvrtek 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa, čtvrtek – 1 hodinu před polední mší svatou od 10:30. Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství. Náboženství pro žáky prvního stupně: Pondělí – 1. třída začátek v 16:15, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:15 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod.

Příprava na 1. svaté přijímání pro děti a jejich rodiče: středa 17:30 na faře.

Katecheze pro dospělé: v úterý v 17:30. Místo: komunitní centrum na faře.

Bezprostřední příprava katechumenů na křest – středa v 17:30 na faře.

Modlitební společenství: ve čtvrtek v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

Společenství manželů – vždy v 1. a 3. pátek v měsíci, začátek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 17. března 20192. neděle postní. Vykonáme účelovou sbírku farnosti na energie.

V 15:00 hod. zveme všechny ministranty na první setkání ministrantů do komunitního centra na faře. Jde o duchovně-liturgickou formaci ministrantů, která bude pravidelně jednou za měsíc.

Pondělí 18. března 2019 se koná zasedání Farní pastorační rady. Začátek v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

Úterý 19. března 2019 slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie, doporučený svátek.

Ve čtvrtek 21. března 2019 nebude mše svatá v Červených Pečkách. Důvodem je bohoslužba v katedrále sv. Víta v Praze slavená papežským nunciem z příležitosti výročí zvolení papeže Františka. Mše svatá v Praze začíná v 17:00 hod.

Neděle 24. března 20193. neděle postní. Koná se 1. skrutinium katechumenů, připravujících se na křest.

Pobožnost křížové cesty v postní době. V postní době se budeme modlit pobožnost křížové cesty pravidelně v kostele Nejsv. Trojice v pátek v 17:15 hod. a v neděli v 17:30 hod. před večerní mši sv.

Postní předsevzetí. Součástí postní doby je odříkání se, zvláště jídla. Tu dobu můžeme využít tvůrčím způsobem, když ušetřené prostředky věnujeme na dobrý cíl. K dispozici jsou postní kasičky, které si můžete vzít sebou a ke konci postní doby se rozhodnout na jaký cíl chcete ušetřené prostředky věnovat. Postní kasičky s určenými dary na konkrétní cíl můžete potom přinést na Velký Pátek do kostela.

Sobota 30. března 2019Postní duchovní obnova farnosti. Začátek v 9:30 v komunitním centru na faře. Součástí bude přednáška otce Matúše Kociana, faráře v Praze-Dejvicích, příležitost k svátosti smíření a mše svatá ve 12:00 hod.

27.-28. duben 2019víkendová příprava snoubenců na manželství. Začátek v sobotu v 9:30 hod. v komunitním centru na faře. Nahlašování u p. faráře (mobil: 604294247). Ti, kteří plánují svatbu v tomto roce, ať se přihlásí p. faráři jak nejdříve.

Výstava Tempus Fugit. V komunitním centru na faře je nainstalovaná výstava pod názvem Tempus Fugit s tematikou broumovských kostelů. Srdečně zveme na prohlídku vždy v neděli po ranní mši.

Kniha o sv. Arnoldu Janssenovi. U sv. Bartoloměje je k nabytí kniha o zakladateli misijního řádu verbistů sv. Arnoldu Janssenovi. Součástí knihy je také CD s audionahrávkou knihy ve formátu mp3.